ул. Александра Довженка,
дом 2
, оф. 41, г. Киев, 03057
Украина
+380 (44) 456-08-22

Избежания ответственности за антиконкурентные согласованные действия

На реалізацію положень частини п’ятої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Антимонопольний комітет України затвердив Порядок звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції (затверджено розпорядженням Антимонопольного  комітету України 25.06.2012  № 399-р.).

Відповідний порядок врегулював процедуру подання заяв та особливості звільнення від юридичної відповідальності суб'єктів, які приймали участь в антиконкурентних узгоджених діях, проте припинили таку протиправну діяльність та виразили бажання сприяти АМК України в проведенні розслідування відповідних правопорушень. Варто окремо зазначити, що порядок встановлює виключення щодо окремих суб'єктів, до яких не може бути застосовано порядок звільнення від відповідальності.

Порядок та Закон гарантує особі, яка виявила бажання сприяти в розслідуванні, повне звідьнення від юридичної відповідальності за наявності наступних обстави. По-перше, особа повинна звернутися із повідомленням про правопорушення до того як із відповідними повідомленнями звернуться інші суб'єкти. Закон та порядок гарантує право на звільнення від відповідальності лише першому заявнику, решті учасникам узгоджених дій таке право не надається.

По-друге, заявнику потрібно брати до уваги, що навіть після повідомлення АМК України, останній вправі відмовити суб'єкту у звільненні від відповідлаьності, якщо надана таким суб'єктом інформація не має суттєве значення для прийняття рішення у справі. Відповідно до п.п. 2 п. 1.3 Порядку інформацією, що має суттєве значення для прийняття рішення у справі, вважається інформація, обсяг та зміст якої дозволяють довести порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, зокрема, суттєве значення для прийняття рішення у справі має інформація про: склад учасників антиконкурентних узгоджених дій; наявність та зміст угод, нотаток, записок, листування, протоколів спільних зустрічей, які підтверджують погоджену конкурентну поведінку, з наданням відповідних підтвердних документів, доказів на паперових чи інших носіях інформації.

Отже, перед тим як звертатися із заявою, особа повинна оцінити чи має інформація, якою володіє суб'єкт, суттєве значення для прийняття рішення у справі. В іншому випадку, АМК України може отримати достатній обсяг інформації для порушення справи про порушення конкурентного законодавства, проте суб'єкт, який здійснив такий донос, буде нести відповідальнсіть нарівні із іншими учасниками узгоджених дій.

Також варто зазначити, що звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій не надається в разі, якщо заявник не вжив ефективних заходів стосовно припинення своєї участі в антиконкурентних узгоджених діях після повідомлення про них.


Вверх