ул. Александра Довженка,
дом 2
, оф. 41, г. Киев, 03057
Украина
+380 (44) 456-08-22

Новый порядок осуществлении расчетов в иностранной валюте при внешнеэкономической деятельности

В сфері зовнішньоекономічної діяльності національні суб'єкти зобов'язані додержуватися певних правил, зокрема порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті: повернення виручки в іноземній валюті, повернення товарів (робіт та послуг) придбаних за кордоном чи декларування валютних цінностей за кордоном. Зміни до законодавства додатуть додаткової роботи юристам.

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" встановлює строки повернення виручки в іноземній валюті та повернення придбаних товарів, одержання оплачених робіт та послуг.

На даний час, суб'єкти ЗЕД зобов'язані здійснювати таке повернення протягом 180 календарних днів з моменту здійснення оплати в іноземній валюті. Відповідні строки постійно змінювалися, що було зумовлено економічним становищем України на певних етапах її розвитку. Зміни відбувалися шляхом прийняття нового закону про зміну існуючих строків.

Починаючи з 17 листопада 2012 року набувають чинності зміни до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" та Закону України "Про Національний банк України", якими запроваджується новий порядок зміни законодавчо встановленого строку розрахунків в іноземній валюті.

Відповідні зміни покликані запровадити механізми, які дозволять більш оперативно реагувати на зміну економічного становища в державі та зміцнення грошово-кредитного ринку України.

Відтепер, Національний банк України має право на строк до 6 місяців запроваджувати інші строки проведення розрахунків в іноземній валюті, ніж ті, що встановлені ЗУ "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Попри позитивні зміни щодо стабілізації грошово-кредитного ринку України, такі зміни змусять суб'єктів ЗЕД більш пильно відслідковувати нормативно-правову роботу НБУ та прийняття нормативно-правових актів щодо зміни строків розрахунків. Враховуючи те, що Закон покликаний розширити інструменти впливу на грошово-кредитний ринок, зміни будуть стосуватися скорочення строків розрахунків в іноземній валюті чи повернення товару (робіт та послуг). 


Вверх