Публікації

Про нас

Юридична компанія "Сотер" була створена в 2009 році в результаті виокремлення юридичного департаменту та розвитку на нього базі окремого напрямку господарської діяльності – надання юридичних послуг. Ініціатива була підтримана колективом професійних юристів з різними спеціальними знаннями й великим досвідом юридичної практики, зокрема судової.

Право інтелектуальної власності

Любое использование каких-либо материалов (графических, текстовых, видео, аудио, баз данных, компьютерных программ, методов и других объектов интеллектуальной собственности) без предварительного согласования условий использования и получения письменного разрешения авторов или лиц, которым принадлежат исключительные права - запрещено. Исключением является использование текстовых материалов в ознакомительных целях, в объеме оправдывающих цель такого использования, с обязательным указанием автора и источника в виде ссылки на страницу заимствования.

О средствах индивидуализации

Словесное наименование "Сотер" и фирменное изображение являются зарегистрированными знаками для товаров и услуг в 45 классе: юридические услуги, правовое исследование, судебный процесс, интеллектуальная собственность, консультирование по интеллектуальной собственности. Любое использование соответствующего знака без согласия владельца является нарушением Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года и Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг".

О текстовых материалах

Все статьи, публикации или обзоры представленные на сайте являются оригинальными и имеют законного автора. Наши юристы активно занимаются научной деятельностью, поэтому большинство опубликованных на сайте материалов имеют свою печатную копию. Наличие официальной публикации является доказательство авторства и момента создания произведения.

Мы не можем запретить вам заимстовать материалы с нашего сайта, но мы можем без особых затруднений доказать незаконность такого использования и привлечь правонарушителей ответственности!

Об актуальности и достоверности информации

Вся информация, представленная на сайте, является актуальной и соответствует действительности на момент ее публикации. Юридическая компания "Сотер" не несет ответственности за причиненный вред использованием представленной на сайте информацией. Актуализация информации осуществляется исключительно по решению компании. Любые замечание или возражения относительно неактуальности информации рассматриваться не буду. При возникновении каких-либо претензий или возражений относительно информационного наполнения сайта (плагиат, нарушение деловой репутации, причинение вреда чести и достоинству и пр.), вы можете обращаться по указанный контактам.

Использованные материалы

На сайте были использованы фотографии следующих авторов:

 • Чорній Максим/Shutterstock.com
 • photoneye/Shutterstock.com

Наші переконання

Юридична компанія "Сотер" - це живий організм, який складається з незамінних людей зі своєю філософією, принципами та життєвими правилами. Усе це дозволило нам визначити для себе переконання, в які ми віримо та готові прикласти всі зусилля для їхнього втілення в життя. Сподіваємося, для вас вони також будуть прийнятні

1. Ius est ars boni et aequi (Право є мистецтво добра та справедливості)

Стабільність держави та рівень правосвідомості суспільства залежить від того, наскільки кожний з нас готовий діяти в межах права, не порушуючи та не заподіюючи шкоди іншим членам суспільства. Юристам надається неймовірна можливість оцінити вчинки клієнта ще на етапі вивчення його проблеми. Ми не співробітничаємо з особами, які бажають використовувати право та знання юристів з метою заподіяння шкоди, особистої наживи або уникнення справедливої відповідальності. Справедливість повинна завжди займати найважливіше місце в професії юриста

2. Засудження будь-яких проявів корупції

Як представники юридичної професії ми відчуваємо свою непряму відповідальність за збільшення рівня адміністративної та суддівської корупції. У період становлення діючої правової системи юристи та адвокати зарекомендували себе як зєднувальна ланка в брудних корумпованих схемах. Боротьба з корупцією багато в чому залежить від того, чи здатен юрист або адвокат відмовити клієнту, який звернувся до них із проханням підкупити представників держави

Ми не співробітничаємо із представниками органів судової влади та іншими представниками держави поза правим полем та готові довести нашим клієнтам, що захистити права можливо цілком законними способами

3. Відкритість у взаєминах з юристом

Досягнення бажаного результату залежить від чесності та відкритості клієнта. Клієнт зобов'язаний надати всю необхідну інформацію своєму юристу або адвокату. Приховування будь-якої інформації може завдати непоправної шкоди як клієнту, так і юристу. У зв'язку із цим, ми зобов'язуємося вжити всі можливі та неможливі заходи для нерозголошення отриманої інформації, а взамін просимо клієнтів не приховувати від нас інформацію про всі обставини їх справ.

4. Розмежування особистого та робочого часу

Багаторічний досвід показав, що в юриспруденції не існує проблем, які змушують працювати юриста без часу на відпочинок. Ми цінуємо особистий час та сімейне життя наших юристів, тому підтримуємо всі ідеї марксизму відносно трудових прав наших працівників. Юрист повинен відпочивати, спати, займатися спортом та вміти розставляти пріоритети між роботою та особистим життям. Сподіваємося на розуміння того, що ми не вітаємо, коли працівники починають "жити" в офісі.

5. Розвиток теоретичних знань і наукова діяльність

Ми вітаємо прагнення наших юристів до нових знань. Тому, пріоритетним напрямком у самовдосконаленні наших працівників є наукова діяльність. Практикуючий юрист допоможе вирішити вашу проблему, але тільки науково обізнаний юрист дозволить спрогнозувати проблему та попередити її виникнення. Не потрібно усувати наслідки, потрібно знайти, зрозуміти та усунути причину проблеми.

Соціальна відповідальність

Наша компанія не надає безкоштовну юридичну допомога, як це роблять інші юридичні компанії. Потрібно розуміти, що якість таких безкоштовних послуг буде досить низьке. Надаючи такі послуги, жоден юрист не прийме на себе відповідальність за наслідки такої безкоштовної консультації. Будь-яка консультація вимагає затрату часу та зусиль, що, відповідно, повинно гідно оплачуватися. Незважаючи на це, ми усвідомлюємо свою роль у розвитку суспільства та побудові правової держави.  Тому, ми приймаємо активну участь у створенні та розвитку різних соціально орієнтованих проектів, спрямованих на збільшення рівня праворозуміння і правової свідомості суспільства.

1. PENTRY – правова система

Проект Pentry.org створений для полегшення роботи юристів та звичайних громадян щодо створення договорів. Створити унікальний договір ще ніколи не було так просто. Наша компанія прийняла участь у фінансуванні та інтелектуальній підтримці зазначеного проекту. За допомогою системи Pentry можна отримати безкоштовний доступ до професійно розроблених договорів, аналогів яких немає в правових системах та мережі інтернет.

Реорганізація (перетворення) акціонерних товариств

Процедура реорганизации акционерных обществ требует высокого профессионализма и огромного практического опыта. Какая-либо ошибка чревата для компании и акционеров негативными последствиями в виде штрафов. Юристы нашей компании имеют успешный опыт преобразования ПАО, ЧАО, ОАО ЗАО в ООО и другие формы юридических лиц. В отличии от других компаний, мы оказываем полный комплекс услуг по реорганизации акционерных компаний: от принятия решения о преобразовании до отмены регистрации выпуска акций.  В процессе предоставления услуг по реорганизации акционерных обществ мы также осуществляем представительство интересов компании перед третьими лицами и государственными органами, в том числе в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

 

Мы предоставляем следующие услуги в сфере реорганизации акционерных обществ:

 

 • консультирование по вопросам преобразования: ПАО, ЧАО, ОАО, ЗАО в ООО.
 • составление и оформление решений общего собрания акционеров в процессе  реорганизации акционерного общества;
 • подготовка уведомлений и особой информации для подачи в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
 • созыв и проведение общего собрания акционеров;
 • внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей записи о решении общего собрания акционеров;
 • приостановления обращения акций и сопровождение обмена акций на части (доли);
 • регистрация новой компании, поставление на учет в налоговых и других государственных органах;
 • отмена выпуска акций в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Реєстрація всеукраїнських та міжнародних громадських організацій

Юридическая компания «Сотер»™ предоставляет полный комплекс услуг по легализации (регистрации) всеукраинских и международных объединений граждан. Юристы нашей компании имеют значительный опыт по созданию всеукраинских и международных общественных организаций и дальнейшего сопровождение их деятельности, в том числе коммерческого направления. Воспользовавшись услугами нашей компании, вы можете быть уверены в том, что ваша организация будет создана в соответствии со всеми требованиями законодательства и регистрирующего органа. Огромный практический опыт по созданию и регистрации общественных организаций дает возможность учесть все требования регистрирующих органов еще до подачи документов, что позволяет ускорить процесс государственной регистрации общественной организации и сократить ваше бесценное время.
 

Наша компания предоставляет следующие услуги:

 

 • разработка уставных и прочих учредительных документов;
 • сопровождение регистрации всеукраинских общественных организаций;
 • сопровождение регистрации международных общественных организаций;
 • сопровождение регистрации филиалов, отделений, представительств и других структурных ячеек общественных (неправительственных) организаций зарубежных государств в Украине;
 • регистрация символик общественных организаций;
 • консультирование по вопросам осуществления хозяйственной и иной коммерческой деятельности объединений граждан;
 • консультирование по налоговым аспектам деятельности объединений граждан;


 

К сведению


Согласно ч. 1 ст. 16 ЗУ «Об объединениях граждан» в регистрации объединению граждан может быть отказано, если уставные или другие документы, предоставленные для регистрации объединения, противоречат требованиям законодательства Украины. Неправильное оформление документов приводит к затягиванию регистрации и многочисленным отказам Государственной регистрационной службой Украины. Формирование учредительных документов является сложным юридическим процессом, которым должны заниматься профессионалы. Документы должны соответствовать как требованиям законодательства, так и интересам общественной организации и ее членов.

Мы поможем вам найти баланс между вашими интересами и требованиями законодательства и, главное, сэкономить ваше бесценное время.

Нотаріус

Нотаріальне оформлення доручень, завірення копій документів, підтвердження підпису особи та інші нотаріальні дії - це лише частина тих послуг нотаріуса, які потрібні при захисті ваших прав та інтересів. Нотаріальні дії є невід'ємним атрибутом послуг у сфері права. Юридична компанія Сотер співпрацює тільки із професійними нотаріусами, які вчиняють повний спектр нотаріальних дій

Доступність та якість послуг привтаного нотаріуса Тиминюк Марини Володимирівни завжди є пріоритетними принципами при наданні нотаріальних послуг

 

Контактна інформація та графік роботи нотаріуса:

 

вул. Олександра Довженка, 2, оф. 42

Київ, Україна, 03057

(станція метро «Шулявска»)

 

Пн.-Пт.: 09.00-19.00

Сб.: 10.00-16.00

 

+380 (44) 456-90-40

+380 (67) 236-22-66

+380 (66) 306-07-00

Вартість послуг нотаріуса:

 • нотаріальне оформлення доручень - 200-250 грн.
 • завірення заяв - 100-150 грн.
 • нотаріальне завірення копій документів - 20-25 грн.
 • засвідчення підпису керівника на банківських картках - 150 грн.
 • засвідчення дійсності підписів на статуті - 150 грн.
 • нотаріальне посвідчення вірності перекладу - від 100 грн.

Ми вчиняємо всі можливі види нотаріальних дій. Вартість посвідчення договорів, посвідчення факту перебування громадянина в певному місці, оформлення спадщини та інших нотаріальних дій ви можете довідатися подзвонивши нам по телефону.

Адвокат

Адвокати юридичної компанії Сотер готові надати вам професійну юридичну допомогу в найскладніших ситуаціях. Багаторічна практика представництва інтересів в судових та інших державних органах дозволяє нашим адвокатам вибрати найбільш доступне, швидке та, головне, правильне вирішення вашої проблеми. Перед початком співробітництва ми готові надати повну та вичерпну інформацію про результативність вирішення вашої проблеми або прогнозований результат судового розгляду. Компанія Сотер надає адвокатські послуги в місті Києві, інших містах України, а також має своїх представників в зарубіжних країнах

В окремих випадках, тільки послуги адвоката можуть виправдати витрачені кошти, що пояснюється відшкодуванням витрат на послуги адвоката, наявністю адвокатської таємниці, окремими заборонами на участь у процесі осіб, які не мають права на заняття адвокатською діяльністю

Відшкодування витрат на послуги адвоката

Згідно чинного законодавства стороні, на чию користь ухвалено рішення, компенсуються всі судові витрати, у тому числі витрати на правову допомогу. Незважаючи на імперативну вимогу законодавства,  таке відшкодування має свої особливості. Вищий господарський суд України роз'яснив, що витрати в господарських справах  підлягають компенсації тільки у випадку, якщо такі послуги надавалися адвокатом. Таким чином, участь у господарському процесі осіб, які не мають свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю може мати наслідок відмову у відшкодуванні витрат на оплату юридичних послуг

Адвокатська таємниця

Будь-які документи та інші докази, які передані адвокату, захищені від вилучення правоохоронними, податковими або іншими державними органами. Ви завжди можете бути впевнені, що ваша конфіденційна або особиста інформація буде доступна тільки вам та вашому захиснику. Крім того, адвокати не мають право розголошувати відомості, які їм стали відомі при наданні адвокатських послуг, у тому числі не можуть бути допитані як свідки. Захист від витребування адвокатських документів та адвокатська таємниця відіграє дуже значну роль у захисті ваших прав та інтересів

Адвокат в кримінальній справі

Кримінальний процес характеризується певною складністю. У зв'язку із цим, захисником у кримінальному процесі може бути виключно адвокат. З набранням чинності нового Кримінального процесуального кодексу України адвокатам надається право формувати доказову базу та вчиняти окремі слідчі дії. Тому значення доказів зібраних адвокатом може відігравати вирішальну роль при доведенні невинності особи

Витребування документів та інформації

Адвокати мають право формувати адвокатські запити в державні органі, організації та підприємства. Це дозволяє одержати доступ до інформації, яка в майбутньому допоможе відстоювати ваші інтереси та захистити ваші права. Інформація відіграє важливе значення також в договірних відносинах. Повна та достовірна інформація про потенційного контрагента дозволить звести до мінімум фінансові та інші ризики в господарських правовідносинах

Вартість послуг адвоката

Вартість послуг адвокатів завжди вище вартості послуг юристів, які не мають свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. По-перше, для клієнта вартість оплачених послуг адвоката підлягає відшкодуванню за рішенням суду. По-друге, половина вартості послуг адвоката становлять податки та збори. По-третє, для збереження статусу адвоката останні зобов'язані здійснювати членські внески органам адвокатської самоорганізації, а також брати участь у різного роду платних семінарах та конференціях для підвищення кваліфікації адвокатів. Усі ці витрати впливають на формування вартості послуг адвокатів