вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Негативні моменти проекту Закону України05 червня 2012 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - проект №10424/П від 25.05.2012 року. Враховуючи те, що відповідний проект був поданий Президентом України та досить швидко підготовлений, подання відбулося 25.05.2012 року, вважаємо, що в нього є досить великі шанси замінити діючий Закон України «Про адвокатуру».

Попри всі негативні моменти відповідного проекту, хотілось зупинитися на найбільш суттєвому,  та такому, що обмежує незалежність адвокатів та перетворює адвокатське самоврядування на доволі прибуткову сферу.

Частиною 7 ст. 54 відповідного проекту передбачено право З'їзду адвокатів України прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.

Спробуємо з’ясувати, хто ж насправді буде вирішувати питання сплати та розмір відповідних внесків.

Відповідно до ч. 2 ст. 54 Проекту до складу з'їзду адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом таємного голосування відносною більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції.

Першою проблемо, на нашу думку, є обрання делегатів таємним голосуванням, що фактично знищує прозорість формування відповідного органу.

Відповідно до ч. 2 ст. 47 Проекту Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону. На перший погляд формування З'їзду адвокатів України буде здійснювати опосередковано шляхом, так званої, представницької демократії, самими адвокатами. Проте, та умова, що формування здійснюватиметься таємно, наводить на певні роздуми.

Впродовж існування адвокатури України жоден із органів адвокатського самоврядування не зміг вирішити повсякденні проблеми адвокатів. Вся діяльність органів адвокатського самоврядування зводилася виключно до проведення з’їздів та конференцій. Основна мета адвокатського самоврядування це представництво та захист інтересів адвокатів. Навряд чи нові органи будуть досягати поставленої мету.

Проте, із прийняттям нового закону, органи самоврядування перетворюються на доволі прибуткову інституцію. На сьогоднішній день зареєстровано понад 32 000 адвокатів. Нескладні підрахунки дають змогу уявити наскільки можуть бути вигідні членські внески.

Чому, на нашу думку, це обмеження свободи адвокатів? В початку виникнення такої професії як адвокати, вони були доволі незалежними. Звісно адвокати здійснювали відрахування частину свого прибутку в якості податку.

Відповідно до ч. 6 ст. 45 Проекту всі адвокати автоматично стають членами Національної асоціації адвокатів України. Відповідна асоціація створена з метою забезпечення функціонування адвокатського самоврядування, власне вона, напевне, і буде фактичним отримувачем внесків.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 32 Проекту право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до п. ч. 1 ст. 34 Проекту дисциплінарним проступком адвоката, крім усього іншого,  є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

Таким чином несплата внесків, може бути розцінена як невиконання рішення органу адвокатського самоврядування, та мати наслідком припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

Отже, із прийняттям нового закону органи адвокатського  самоврядування однозначно стануть більш дієвими, проте така дієвість буде проявлятися виключно в отриманні грошових внесків.
 


Догори