вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Новий порядок отримання свідоцтва платника ПДВ та складання податкових накладних24 травня 2012 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» (законопроект №4834). 22 червня 2012 року цей закон був підписаний Президентом України. Цей закон набирає чинності 01 липня 2012 року.

 

Законом внесені суттєві зміни податкових аспектів діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі й щодо реєстрації платників ПДВ. Добровільна реєстрація платником ПДВ не передбачає дотримання спеціальних вимог, зокрема щодо: 1. обсягів постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців; 2. розміру статутного капіталу; 3. балансової вартості активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів).

В новій редакції ст. 182 ПК України для добровільної реєстрації достатньо провадити оподатковувані операції, мати обсяг оподатковуваних операцій менше 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість) та написати заяву про добровільну реєстрації платником ПДВ.

У випадку ж, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа, як і раніше, зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

Крім того, скорочений строк видачі свідоцтва платника ПДВ з 10 до 5 днів (п. 183.9 ст. 183 ПК України).

Також Законом визначили дату анулювання реєстрації платника ПДВ:

  1. подання заяви платником податку або прийняття рішення органом державної податкової служби про анулювання реєстрації, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії;
  2. зазначену в судовому рішенні;
  3. закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію платника податку;
  4. що передує дню втрати особою статусу платника податку на додану вартість.

Законом внесені зміни також у порядок виписування (складання) податкових накладних. Зокрема, в чинній на сьогодні редакції ПК України платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну на його вимогу. Згідно із новою редакції, незалежно від вимоги покупця, податкова накладна складається у двох примірниках в день виникнення податкових зобов’язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця.

Змінений момент реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Зокрема, на відміну від чинної редакції п. 201.10 ПК України, коли продавець зобов’язаний надати покупцю податкову накладку після реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних, за новою редакцією продавець зобов’язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її. Таке формулювання, звісно, є більш логічним та доцільним.

Анонсовані вище зміни до Податкового кодексу України в цілому є позитивними. З 01 липня 2012 року мають зникнути труднощі та проблеми, з якими стикались підприємства при реєстрації платниками ПДВ раніше. Однак, суб’єктивний фактор, нажаль, може спрацьовувати й надалі.


Догори