вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Експорт та імпорт без переміщення товарів через митний кордон УкраїниВ умовах розширення торгово-економічних зв’язків збільшуються не лише класичні види експортно-імпортних операцій із ввезенням та вивезенням товару. Збільшується також кількість операцій в яких відбувається набуття права власності на товари, які перебувають за межами митної території України з подальшою передачею права на такі товари нерезидентам. В статті буде розглянуто наступні аспекти таких операцій: митне оформлення, оподаткування та валютний контроль.

Митне регулювання імпорту та експорту без ввезення та вивезення товару

Відповідно до ч. 10 ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України.

Законодавством не заборонені імпортні та експортні операції без ввезення товару на митну територію України, незважаючи на те, що згідно Митного кодексу перетин кордону є обов’язковою умовою імпортної та експортної операції. У зв’язку із цим, відповідні імпортні та експортні операції не підлягають регулюванню Митним кодексом України.

Отже, при здійсненні імпортної операції без ввезення товару на територію України з подальшим його продажем нерезиденту, не виникають жодні відносини із митними органами, оскільки в розумінні Митного кодексу імпортна чи експортна операція не здійснювалася.

Валютний контроль

В імпортних операція без ввезення та подальшим експортом без вивезення валютне регулювання можна розбити на два етапи. В межах першого етапу здійснюється оплата поставки товару. З моменту перерахування імпортером грошових коштів відповідна операція ставиться банком на валютний контроль.

З цього моменту імпортер зобов’язаний надати банку підтвердження поставки товару. В нашому випадку поставка товару буде підтверджуватися не митною декларацією, як за класичної схеми, а договором, актом передачі товару та товарно-супроводжуючим документом (коносамент (Bill of Lading), авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), накладна ЦІМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжка МДП (Carnet TIR).

При підготовці договору особливу увагу необхідно приділити умовам поставки. Правила Інкотермс окрім умов поставки, ризиків, страхування та інших умов також визначають момент переходу права власності. Відтак, в договорі необхідно визначити термін, який беззаперечно підтверджує одержання товару поза митною територією України. Якщо неправильно визначити умови поставки, то в подальшому таку операцію не можна буде зняти з валютного контролю, як наслідок – сплата штрафних санкцій після спливу 90 денного строку з моменту оплати.

Наступним етапом валютного контролю є зняття операції із експорту товару. При експорту товару в обслуговуючий банк подається договір відповідно до якого підприємство здійснює експорт товару без вивезення. В деяких банках складається помилкова практика, коли банки контролюють не лише зарахування коштів на рахунок чи поставку, а також виконання експортером зобов’язань щодо вивезення товару.

Контроль за експортно-імпортними операціями здійснює обслуговуючий банк, який у своїй діяльності керується Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 р. №136. Відповідна постанова також визначає, що імпортна операція може здійснюватися без ввезення товару на територію України.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» строк та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

На реалізацію відповідної норми КМУ було затверджено Порядок визначення строку та умов завершення імпортної операції без ввезення товару на територію України від 5 грудня 2007 р. №1392.

Відповідно до п. 3 Порядку №1392 імпортна операція резидента без ввезення товару на територію України вважається завершеною у випадку зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України.

Відповідно до п. 3.6 Інструкції Нацбанку №136 у випадку зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України банк знімає з контролю операцію резидента.

Аналогічна позиція підтверджується податковими органами. Відповідно до Бази податкових знань на питання: «Який термін та умови завершення імпортної операції без увезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)?» від 04.01.2013 року.

Відповідно до ст. 14.1.173 ПК України узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків.

Відповідно до ст. 53.1 ПК України не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова консультація була змінена або скасована.

З моменту коли покупець-нерезидент перерахує оплату за товар, який перебуває за межами України, обслуговуючий банк зобов’язаний зняти відповідну операцію з валютного контролю.

З цього імпортна та експортної операції вважається завершеною, а операція вважається такою, що знята з валютного контролю.

Податок на додану вартість

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПК України об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України; ввезення товарів на митну територію України; вивезення товарів за межі митної території України.

З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України.

Під час експорту та імпорту товарів без ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України не відбувається поміщення товару у будь-який митний режим, визначений МК України. Дана операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

У випадку, якщо резидент придбає товар за межами митної території України (імпорт без ввезення) та продає його за межами України (експорт без вивезення), операції не відображаються в декларації з ПДВ. Але можуть виникнути розбіжності з декларацію з податку на прибуток. В даному випадку, на вимогу податкового органу достатньо буде вказати причину розбіжності в довільній формі.

Податок на прибуток

Відповідно до ст. 137.1 ПК України дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи у вигляді суми попередньої оплати та авансів, отриманої в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг (пп. 136.1.1 п. 136.1 ст. 136 ПКУ).

Згідно з пп. 153.1.1 п. 153.1 ст. 153 ПК України доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

Відповідно до ст. 137.12 ПК України датою отримання доходів від продажу іноземної валюти є дата переходу права власності на іноземну валюту.

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (ст. 138.4 ПК України).

Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання (ст. 153.1.1 ПК України).

Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати (ст. 153.1.2 ПК України).


Догори