вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Публікації - Сторінка 4


Починаючи з 01 червня 2012 року набрав чинності Митний кодекс України прийнятий 13 березня 2012 року. Поряд з положеннями, які були запозичені із попереднього кодексу, Митний кодекс містить також нові процедури. Митний кодекс більш детально врегулював процедуру проведення планових та позапланових перевірок, а зокрема давання документів.

07 чер 2012

В условиях развития производственных мощностей предприятия сталкиваются с необходимостью заключения договоров купли-продажи оборудования с рассрочкой платежа. Если рассматривать такие договора с точки зрения экономического риска, то наиболее рисковое положение занимает продавец. В условиях украинского рынка компании-покупатели не всегда имеют достаточные финансовые ресурсы и материальную базу.

04 чер 2012

Самым проблемным вопросом в отношениях поставки товаров является поставка товаров ненадлежащего качества. Защита прав покупателя в суде сложный и рутинный процесс. Основная проблема состоит в том, что покупатель не всегда придерживается порядка, предусмотренного инструкциями П-6 и П-7. Как результат, суд отказывает покупателю в защите прав и интересов на том основании, что он своевременно не принял все меры, предусмотренные инструкциями.

02 чер 2012

При заключении кредитного договора, помимо ипотеки и других форм залога, банки вынуждают заемщика предоставить лицо, которое может выступить поручителем. Таким образом, банки получают дополнительную гарантию в случае невозврата долга. Дело в том, что согласно ч. 1 ст. 553 ГК Украины поручитель отвечает перед кредитором за нарушение обязательства должником всем своим имуществом.

29 тра 2012

Інститут відповідальності держави перед громадянами неодноразово був предметом дослідження представників різних правових шкіл та галузей права [1], [2].. Особливу увагу такого роду відповідальності почали приділяти після формування теорії «суспільного договору» Ж.-Ж. Руссо. В своєму відомому трактаті «Про суспільний договір, або принципи політичного права» Ж.-Ж. Руссо стверджував: «Як тільки маса людей об’єднується в одне ціле, вже неможливо спричинити шкоду одному із членів, не зачепивши цілого, і, тим більше, неможливо спричинити шкоду цілому таким чином, щоб його члени цього не відчули.

29 тра 2012

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати інформацію відповідно до вимог, в обсязі та строки, встановлені цим Законом та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10 кві 2012

Відповідно до пункту 18 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

22 бер 2012

Починаючи з 1 липня 2012 року набирає чинності ЗУ «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 9 лютого 2012 року № 4391-VI. Відповідний Закон покликаний забезпечити спеціальне регулювання відносин виробників сільськогосподарської продукції та страховиків. Окрім позитивних моментів, Закон містить ряд протиріч та недоліків на одному з яких варто зупинитися.

10 бер 2012

Оскарження податкових повідомлень-рішень стало буденною справою більшості суб’єктів господарювання. Аналізуючи практику розгляду такої категорії страв, можна сказати що рішення приймаються, в основному, на користь платників податків. Попри позитивне вирішення справ, суб’єкти господарювання всеодно зазнавали певних негативних фінансових наслідків.

21 лют 2012

Обробка персональних даних полягає не лише в дотриманні вимог ЗУ «Про захист персональних даних» (надалі Закон) стосовно реєстрації баз персональних даних, але й в приведенні господарської діяльності у відповідність із вимогами закону. Системний аналіз закону дає можливість виділити наступні етапи, які повинні бути здійснені будь-якою юридичною особою-володільцем:

11 гру 2011

Догори