вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Публікації - Сторінка 6


Каждый владелец Интернет-сайта рано или поздно задумывается над вопросом защиты его личных данных. С развитием Интернета появились такие негативные явления как киберквотинг, недобросовестная конкуренция в сети Интернет, DoS-атаки и другие виды нарушения прав собственников сайтов. Болезненным остается вопрос защиты и сохранения информации, содержащейся в базах данных, посколько, согласно законодательству базы данных является объектом авторского права.

12 лип 2011

Припинення зобов’язання завершує розвиток зобов’язального правовідношення і є кінцевою стадією його існування. Разом з припиненням зобов’язання припиняється і юридичний зв'язок між сторонами. Однак, припинення не відбувається саме по собі, для цього необхідні певні юридичні факти - підстави припинення зобов’язання. Зазвичай зобов’язання припиняється виконанням належним чином, на що й була спрямована його кінцева мета. Однак частими є випадки, коли з різних причин це стає неможливим. Тоді й постає питання, яким чином досягти бажаної мети з мінімальними ризиками і втратами як кредитора, так і боржника.

12 лип 2011

У науковій літературі поняття підвідомчості тлумачиться по-різному. Деякі науковці визначають підвідомчість через компетенцію органу. Судова підвідомчість – це частина судової компетенції, коло справ, які підлягають вирішенню в судах [3, 117; 6, 63-64; 8, 171]. Інші автори визначають підвідомчість як властивість справ, унаслідок якої вони підлягають розв'язанню певними органами [1, 83]. Вважаю, що підвідомчість – це властивість юридичної справи. Залежно від матеріальної специфіки правового спору обумовлюється специфіка органів, які вирішують спір, та ті чи інші процесуальні особливості вирішення спору.

12 лип 2011

Одним із основних та вирішальних елементів, при кваліфікації діяння як зловживання правом, є шкода. Судом повинно бути з’ясовано чи нанесено суб’єкту шкоду та чи охоплюється відповідна шкода метою суб’єкта правореалізації. Категорія шкоди є досить широким поняттям відповідно до статті 23 ЦК України.

12 лип 2011

Жизнь каждого преуспевающего человека невозможна без обращения за помощью к юристам. Цивилизованные способам ведения бизнеса предусматривают необходимость профессионального юридического сопровождения каждого этапа хозяйственной деятельности. Поэтому юридические лица и физические лица, с целью защиты своих прав и интересов, все чаще стали обращаться за помощью к компаниям, которые предоставляют юридические услуги на профессиональной основе.

При выборе компании, которая будет предоставлять юридические услуги, в первую очередь, необходимо сопоставить качество, сроки предоставления и стоимости таких юридических услуг. Эта статья подготовлена с целью раскрыть некоторые аспекты предоставления юридических услуг в Украине.

10 лип 2011

Догори