вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Перевірка ліцензійності програмного забезпечення службою боротьби з економічною злочинністюВ процесі здійснення адміністративної реформи відбуваються також структурні та кількісні зміни системи правоохоронних органів. Наслідком таких змін стало скорочення чисельності правоохоронних органів, що призвело до збільшення випадків незаконних перевірок суб’єктів господарювання. Наші юристи неодноразово представляли інтереси клієнтів при проведенні таких перевірок.

В багатьох випадках підставою для проведення передвіки була наявність в представників правоохоронних органів інформації про порушення прав інтелектуальної власності, шляхом використання таким суб’єктом нелегального програмного забезпечення.

До залучення адвокатів суб’єкти господарювання повинні володіти певним обсягом інформації про свої прав під час проведення таких псевдо перевірок.

Стосовно суб’єктів IT-бізнеса перевірки проходять про одному і тому ж алгоритму. До офісу компанії без попереднього повідомлення з’являється декілька осіб, які представляються представниками правоохоронних органів. Нехтуючи вимогами ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про міліцію» відповідні особи, не дають можливість ознайомитися із посвідченням, зробити з них фотокопії чи записати інформацію про таких працівника правоохоронного органу. Враховуючи те, що перевірки проводяться, в основному, представниками державної служби боротьби з економічною злочинністю (надалі ДСБЕЗ) розглянемо повноваження та порядок дій таких органів.

Надання доступу до приміщення

Представники ДСБЕЗ в своїй діяльності керуються положеннями Конституції України, Кримінального процесуального кодексу, ЗУ «Про міліцію», ЗА «Про оперативно-розшукову діяльність» та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності у випадку наявності інформації про вчинення злочину чи готування до злочину надається право відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин злочину, що готується, а також збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка. Така перевірка проводиться в добровільному порядку, а тому особа має право відмовити працівнику ДСБЕЗ в добровільному доступі до приміщення.

Звертаємо увагу, що така перевірка можлива виключно у випадку, коли інформація про вчинення злочину отримання в установленому порядку. Із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України після надходження будь-якої інформації про вчинення злочину, така інформація неодмінно повинна бути внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Дещо іншим є порядок реєстрації заяв про вчинення адміністративного правопорушення. В даній статті не буде розкриватися порядок проведення перевірок в порядку адміністративного провадження, оскільки проведення таких перевірок не віднесено до компетенції ДСБЕЗ. Розгляд справ про порушення прав інтелектуальної власності передбачених ст. 512 КУпАп віднесено до компетенції суду. Натомість у відповідністю із ст. 255 КУпАп складання протоколів про таке правопорушення віднесено до компетенції органів внутрішніх справ, але аж ніяк не до компетенції ДСБЕЗ.

У випадку, якщо особа представилася працівником ДСБЕЗ, його дії спрямовані на виявлення злочину або готування до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Звертаємо увагу, що представники ДСБЕЗ неодмінно повинні пред’явити таку ухвалу судді. У випадку відмови в пред’явленні такої ухвали, ви маєте цілком законне право чинити перешкоди у проникненні до приміщення, в тому числі шляхом повідомлення за телефонами екстреного виклику про вчинення злочину проти вас. Справа в тім, що статтею 162 Кримінального кодексу України передбачено, що незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян вважаються злочином. Суб’єктом вчинення злочину можуть також бути службові особи.

У випадку якщо відповідним органам було надано доступ, проте в подальшому ви не бажаєте щоб вони перебували в приміщенні, вони зобов’язані покинути приміщення на першу вимогу власника чи користувача.

Перевірка комп’ютерних пристроїв

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 8 «Про оперативно-розшукову діяльність» органи ДСБЕЗ мають право здійснювати зняття інформації з електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263 - 265 Кримінального процесуального кодексу України. Проте ч. 1 ст. 264 КПК України передбачає, що пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, вимога представника ДСБЕЗ про надання йому доступу до вашого комп’ютера повинна основуватися на рішенні суду. Таке рішення можливе виключно в тому випадку, якщо повідомлення про порушення авторських права зареєстровано Єдиному реєстрі досудових розслідувань, що свідчить про наявність порушеного кримінального провадження. У випадку відсутності у представників органу ДСБЕЗ рішення суду, варто звернутися в установу, працівником якої він представився, для уточнення наявності кримінального провадження та наявності такої особи серед особового складу відповідного органу, або за телефоном гарячої лінії Генеральної прокуратури України (+380 (80) 050-70-01) для повідомлення про незаконне втручання в господарську діяльність.

Надаючи правову допомогу під час проведення перевірок, неодноразово представники ДСБЕЗ намагалися, використовуючи певне програмне забезпечення, здійснити моніторинг комп’ютерних пристроїв на рахунок використання неліцензійного програмного забезпечення.

Перевірка програмного забезпечення є доволі регламентованою слідчою дією. По-перше, відповідну перевірку повинен проводити суб’єкт наділений певними знаннями. В кримінальному процесіє такою особою є експерт спеціалізованої експертної установи МВС. По-друге, проведення перевірки здійснюється із використання спеціальних методик та програмного забезпечення.

При участі в таких перевірках нашими адвокатами неодноразово було помічені спроби використання для перевірки програмного забезпечення, яке не використовується органами внутрішніх справа України. Так, представники ДСБЕЗ намагались використовувати програму Defacto. Звертаємо увагу, що відповідна програма використовується МВД Російської Федерації. Програма є платною та не може використовуватися для проведення перевірки легальності програмного забезпечення в Україні. Під час однієї із перевірок нашими адвокатами було встановлено, що особи, які представилися представниками ДСБЕЗ, використовували неліцензовану версію програми Defacto.

Будь-які звіти за результатами роботи програми Defacto не відповідають вимогами кримінального процесуального законодавства України, а тому не можуть бути використані як доказ використання нелегального програмного забезпечення.

Рекомендації при перевірці

До перевірки органами ДСБЕЗ необхідно ставитися досить відповідально. Участь адвоката при таких перевірках є не просто бажаною, а обов’язковою для уникнення проблем. Зазвичай перевірка ДСБЕЗ може свідчити про наявність кримінально провадження за фактом порушення прав інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 45 КПК України захищати інтереси в кримінальному процесі може виключно адвокат. Варто обережно підходити до питання вибору особи, яка буде захищати ваші права. Не всі компанії, які надають юридичні послуги мають у своєму штаті адвокатів, а тим більше кваліфікованих адвокатів.

Враховуючи те, що перевірки органами ДСБЕЗ відбуваються без попереднього повідомлення, суб’єктам перевірки варто керуватися певним алгоритмом, який дозволить уникнути помилок.

До прибуття адвоката варто діяти наступним чином:

  • не допускати до приміщення будь-яких осіб, за відсутності рішення суду на проведення обшуку в приміщенні. Наявність будь-яких направлень керівників ДСБЕЗ не є підставою для допуску в приміщення. У випадку, якщо такі особи проникнули до приміщення, у присутності свідків попросити їх покинути приміщення.
  • попросити надати для ознайомлення посвідчення ДСБЕЗ та переписати всі відомості про осіб, які бажають здійснити перевірку.
  • спілкуватися із представниками ДСБЕЗ виключно за присутності свідків у приміщенні вашого офісу. Бажаним є спілкування у приміщенні, де встановлено засоби відеофіксації.
  • не допускати до перевірки комп’ютерів та іншої техніки за відсутності рішення суду про проведення такої перевірки.
  • підписувати будь-які документи виключно в присутності адвокат, право на якого забезпечується особі положеннями Кримінального процесуального кодексу.

Догори