вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Реформа національної депозитарної системи України

Із набранням чинності Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 6 липня 2012 року розпочнуться докорінні зміни в національній депозитарній системі України. Відповідний закон змінює правила гри на ринку цінних паперів. Зміни стосуються як порядку набуття прав на цінні папери та їх передачі, так і системи учасників депозитарної системи України.

Емітентам та власникам цінних паперів необхідно звернутися до суб'єктів, які забезпечували зберігання їх цінних паперів, адже, починаючи з 12 жовтня 2013 року перестають діяти ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів та розрахунково-клірингової діяльності. Такі новели призведуть також до змін в порядку реєстрації, реорганізації та припиненні акціонерних товариств.

У зв'язку із цим, власники та емітенти цінних паперів повинні, до набрання чинності Законом, укласти всі необхідні договори із новими учасниками депозитарної системи. Особливо, звертаємо увагу на те, що у відповідності із розділом ІІ Закону, виникають нові учасники такі як: Центральний депозитарій, депозитарні установи та розрахунковий центр. Власне, ці суб'єкти покликані забезпечити функціонування депозитарної системи та зобов'язані здійснювати реєстрацію та облік прав за цінними паперами, надання підтверджень щодо прав на цінні папери, супроводження здійснення розрахунків за цінними паперами та інші дії.

Відповідно до п. 13 Перехідних положень відповідного Закону з дня передачі глобального сертифіката на зберігання Національному депозитарію України Національний депозитарій України вважається правонаступником прав та обов'язків інших депозитаріїв за договорами про обслуговування емісії цінних паперів, укладеними між емітентами та депозитаріями. Таким чином, Національний депозитарій України буде здійснювати депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів.


Догори