Публікації

28 червня 2023 р. (зменшення підстав для звільнення від мобілізації)

Законом України №3125-IXвід 28.06.2023 внесено зміни до п. 11 ч.1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зміни стосуються осіб, якіздійснюють догляд за повнолітніми особами з інвалідністю або ж на осіб, якідоглядають за дитиною з інвалідністю і неє її батьками (в т.ч. прийомними, батьками-вихователями).

Закон жодним чином не змінює умови, які визначені п.5 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Вказаноюнормою передбачено, що не підлягаютьпризову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники,прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю вікомдо 18 років.

Вимоги до використання електрогенераторів - це не лише дозволи та податки

Ажіотаж з електрогенераторами породив багато хайпу щодо дозволів та податків. Це позитивно вплинуло на правове регулювання і ряд норм були актуалізовані по потреб сьогодення. Дозволи стали не потрібні, податки наче можна поки не платити. Добре, що на цьому все і зупинилося. Адже, дизельні, бензинові та газові генераторі є ще й доволі небезпечними об’єктами.

Legal services (especially the national legal services)

Жизнь каждого преуспевающего человека невозможна без обращения за помощью к юристам. Цивилизованные способам ведения бизнеса предусматривают необходимость профессионального юридического сопровождения каждого этапа хозяйственной деятельности. Поэтому юридические лица и физические лица, с целью защиты своих прав и интересов, все чаще стали обращаться за помощью к компаниям, которые предоставляют юридические услуги на профессиональной основе.

При выборе компании, которая будет предоставлять юридические услуги, в первую очередь, необходимо сопоставить качество, сроки предоставления и стоимости таких юридических услуг. Эта статья подготовлена с целью раскрыть некоторые аспекты предоставления юридических услуг в Украине.

Поділ майна подружжя: визначення майна що підлягає поділу

Більшість справ про розлучення мають своє логічне продовження у вигляді спору про поділ майна. На досудовому етапі завдання адвоката полягає не лише у підготовці позову, але й у правильному визначенні спірного майна (структури власності). Така робота дозволяє суттєво скоротити час розгляду спору в суді або, взагалі, уникнути спору.

Правове регулювання виробництва зброї: зброя невійськового призначення

Події останніх двох років зумовлюють потребу у ґрунтовному аналізі правового регулювання та переосмисленні основних принципів щодо виготовлення і обігу зброї в Україні. За даними СІПРІ [1] Україна з 2008-по 2012 роки посідала дев'яте місце поміж найбільших експортерів зброї у світі. Країна, яка посідає 9-те місце серед найбільших експортерів зброї, неодмінно повинна бути взірцем відносно рівня правового регулювання.

Порядок списання витрат на паливно-мастильні матеріали

Згідно з п.138.2 ст.138 Податкового кодексу України, витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Щодо повноважень податкових органів на здійснення перевірки місцезнаходження та можливості анулювання реєстрації платника ПДВ

Реєстрація суб'єкта господарювання як платника ПДВ діє до моменту її анулювання, яке відбувається у випадках, передбачених ст. 184 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Зокрема, Податковий кодекс України (пп. ж п 184.1. ПКУ) надає право податковому органу анулювати реєстрацію платника ПДВ у випадках, якщо:

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам

Внимание! В связи с изданием Высшим административным судом Украины письма от 19.07.2011 № 1049/11/13-11 практика судов всех инстанций относительно перерасчета пенсий кардинально изменилась. Практически все суды отказывают в удовлетворении требований истцов (пенсионеров).

Данная статья утратила свою актуальность и носит исключительно информационный характер, а не инструкции по защите прав пенсионеров.

Порядок надання документів податківцям

У відповідності до пп. 16.1.5. Податкового кодексу України (далі-ПКУ) платники податків зобов’язані подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів.

Нова ера у відносинах платника податків з податковими органами в адміністративному суді

У справах про оскарження дій податкових органів суди в більшості випадків ставали на бік платників податків, оскільки здебільшого позиція податківців у намірах визнати такий правочин недійсним не має будь-якого вагомого обґрунтування і гідної аргументаціях, а будується виключно на припущеннях.