Публікації

Юристи компанії "Сотер" виступили посередниками у трудовому спорі, завдяки чому вдалося досягти порозуміння та укладення мирової угоди між сторонами.

Юристи компанії "Сотер" прийняли участь у мировому вирішенні трудового спору між роботодавцем та працівником. В процесі медіації сторонам було роз'яснено всі правові наслідки і ризики судового розгляду трудового спору та запропоновано компромісне рішення, яке може бути вигідне обом сторонам.

За результатами медіації нашими юристами було підготовлено проект мирової угоди, яка дозволить уникнути будь-яких майбутніх конфліктів, що пов'язані зі спором. Мирова угода була успішно підписана сторонами та затверджена судом.

Примирення сторін є одним із пріоритетних завдань, яке ставлять наші юристи перед початком роботи над будь-якою справою. Мирова угода дозволяє зменшити або ліквідувати конфлікт, а також зменшити рівень ворожості конфліктуючих сторін. Крім того, досягнення примирення на ранніх етапах конфлікту дозволяє зменшити фінансові затрати клієнтів на юридичне супроводження справи.

Юристами компанії Сотер підготовлено ряд консультацій відносно стану правового регулювання виробництва зброї в Україні та процедури налагодження такого виробництва.

Значна частина українських промислових підприємств почали переглядати концепції свого економічного розвитку з урахуванням ринкових потреб в товарах оборонного призначення. На даний час, лише незначна частина підприємств зуміли переорієнтувати своє виробництво для забезпечення потреб армії. Чинне законодавство недостатньо адаптоване для розвитку військового сектора економіки.

Юристами компанії було успішно оскаржено неправомірні дії державного реєстратора щодо внесення запису про припинення юридичної особи.

Державним реєстратором реєстраційної служби Шевченківського району було відмовлено у внесені до ЄДР запису про припинення юридичної особи. Після подання зави про припинення державний реєстратор проявляв бездіяльність та не розгялдав заяву більше ніж 2 місяці. Одразу після подання позовної заяви реєстратор вирішив швидко підготувти відмову у внесені запису до ЄДР.
Юристи компанії Сотер зуміли відстояти інтереси клієнта та довести перед судом неправомірність бездіяльності та протиправність відмови.