Умови оплати

Клієнт зобов'язаний вчасно оплачувати надані послуги, компенсувати витрати, необхідні для виконання Договору, та забезпечувати наявність коштів на балансі в розмір незнижувального балансу. Незнижувальний баланс – сума коштів на балансі Клієнта, наявність якої є необхідною умовою для того, щоб Виконавець приступив до надання послуг. Виконавець інформує Клієнта про розмір балансу через персональну сторінку або шляхом направлення інформаційних повідомлень.

Клієнт зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів з моменту укладення Договору здійснити попередню оплату послуг Виконавця в розмірі незнижувального балансу, після чого вказана сума зараховується на баланс Клієнта.

Оплата послуг та компенсація витрат здійснюється Клієнтом не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку або повідомлення про необхідність здійснення оплати. За наявності коштів на балансі Клієнта оплата здійснюється шляхом списання Виконавцем необхідної суми з балансу без попереднього погодження такого списання з Клієнтом.

У випадку списання коштів з балансу Клієнт зобов'язаний не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту такого списання здійснити оплату в розмірі необхідному для приведення балансу у відповідність до розміру незнижувального балансу.

Порядок оплати

Всі розрахунки між сторонами здійснюються в національній валюті України - гривні, а у випадку, якщо Клієнт є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особа всі розрахунки здійснюються у валюті, яка вказана в Договорі.

Всі платежі за Договором здійснюється шляхом переказу за допомогою національних або міжнародних банківських систем чи фінансових установ, посередників, та інших систем міжнародних грошових переказів (PayPal, Payoneer, TransferWise тощо), які дозволяють ідентифікувати платника, одержувача, призначення та інші реквізити платежу.

Оплата вважається здійсненою після зарахування коштів на рахунок Виконавця або після отримання від фінансового посередника належного підтвердження про здійснення оплати та списання коштів з рахунку Клієнта. Виконання замовлення до моменту отримання оплати можливе виключно за окремою домовленістю між Клієнтом та Виконавцем і така можливість не повинна розцінюватися Клієнтом, як стандартна умова Договору.

Умови повернення

Будь-яка оплата за Договором, крім сум, одержаних для відшкодування витрат Виконавця, є оплатою за надання послуг і НЕ ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ. Після оплати послуг та компенсації витрат Клієнт їх розмір вважається узгодженим.