Щодо повноважень податкових органів на здійснення перевірки місцезнаходження та можливості анулювання реєстрації платника ПДВ

Реєстрація суб'єкта господарювання як платника ПДВ діє до моменту її анулювання, яке відбувається у випадках, передбачених ст. 184 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Зокрема, Податковий кодекс України (пп. ж п 184.1. ПКУ) надає право податковому органу анулювати реєстрацію платника ПДВ у випадках, якщо:


 • особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;
 • в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ЄДР) наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання);
 • в ЄДР наявний запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Порядок внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу визначено ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі - Закон). Згідно з нормами цієї статті зазначені записи вносяться до ЄДР за ініціативою державного реєстратора або за ініціативою органу державної податкової служби.

Відповідно до ч. 11 ст. 19 Закону юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу за форою № 6.

У разі ненадходження реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу

державний реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.

У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу

державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу. Якщо державному реєстратору повернуто поштового відправлення, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.

Зважаючи на вищезазначене, у випадку усунення підстав для причин анулювання свідоцтва платника ПДВ (особа здійснить підтвердження свого місцезнаходження), така особа має право повторно подати реєстраційну заяву за формою N 1-ПДВ з розшифруванням підстави для реєстрації платником ПДВ відповідно до ст. 183 Кодексу (обов'язкова або за добровільним рішенням).

У разі надходження державному реєстратору від органу доходів і зборів повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку орган державної податкової служби зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві, або протягом 5 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника податку органом державної податкової служби.

Ст. 8 Конституції України передбачено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Ст. 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені виключно Конституцією та законами України.

Ст. 21 ПКУ посадові особи контролюючих органів зобов’язані дотримуватись Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами, не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.

Ст. 20 ПКУ встановлено права органів державної податкової служби, серед яких відсутнє право щодо проведення перевірок місцезнаходження платників податків.

Натомість ст. 348 ПКУ передбачено, що завданням податкової міліції є, зокрема, розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування.


Відповідно до ст. 350 ПКУ податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань (в рамках цих завдань – прим. автора) виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, встановлює місцезнаходження платників податків, проводить опитування їх засновників, посадових осіб.

Таким чином реалізація права щодо встановлення місцезнаходження платників податків можлива в рамках виконання завдання щодо розшуку осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування. Такі висновки зроблені на підставі аналізу норм ПКУ.

Норми чинного законодавства не зобов’язують керівні органи юридичної особи перебувати постійно за юридичною адресою. Особливості господарської діяльності можуть полягати і в потребі їхньої термінової відсутності, наприклад, у зв’язку з виїздом на переговори, для отримання консультацій, підписання договорів тощо.

Дії з перевірки підприємства за юридичною адресою обмежені підставами, наведеними у п. 12.2 Порядку обліку платників податків і зборів. Лише в межах цих заходів, а також при призначенні чи проведенні будь-якого виду перевірки чи при виконанні інших службових обов’язків працівники ДПС можуть здійснювати перевірку місцезнаходження.

Відповідно до п. 12.2. Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Мінфіну України № 1588 від 09.12.2011 року працівниками органу ДПС при виконанні службових обов’язків у рамках проведення наступних заходів:

 • стосовно платників податків, якими не подано у встановлені законом терміни податкових декларацій (звітів, розрахунків), у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму грошового зобов'язання, проводять роботу з узгодження грошового зобов'язання та інші заходи;
 • стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи з погашення податкового боргу, а також при призначенні чи проведенні будь-якого виду перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками органів державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків.

Відповідно до п. 3.1. положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків, затвердженого Наказом ДПА від 17.05.2010 року № 336, щодо кожного платника податків, який відсутній за місцезнаходженням (місцем проживання) та місцезнаходження (місце проживання) якого не з'ясовано, структурні підрозділ органу ДПС проводить такі заходи:


 • шляхом спілкування (телефон, пошта, факс, виїзд за місцезнаходженням тощо) із платником податків з'ясовує його фактичне місцезнаходження (місце проживання);
 • за допомогою Єдиного банку даних платників податків встановлює місце проживання засновників і керівників платника податків та отримує інформацію стосовно інших платників податків, де зазначені особи є засновниками чи керівниками.

За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків, відповідальних та пов'язаних осіб.

У разі неможливості вручення платнику податків довідки, свідоцтва, листа чи будь-якого іншого документа, направленого органом державної податкової служби, у зв'язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання) замість акта перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків оформляється довідка про неможливість вручення документа платнику податків із зазначенням причин та додаванням відповідних документів (за наявності). Заміна акта довідкою не проводиться, якщо іншими нормативно-правовими актами передбачено складання акта.

Акт перевірки місцезнаходження платника податків або довідка про неможливість вручення документа платнику податків не складається працівниками органів державної податкової служби, якщо до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність платника податків за місцезнаходженням.

Щодо кожного платника податків, стосовно якого виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та нез'ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ органу державної податкової служби, який з'ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за встановленою формою.

Після отримання від підрозділу податкової міліції матеріалів про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків керівником органу ДПС приймається таке рішення: змінити стан платника; провести відповідну позовну роботу; повернути матеріали у зв'язку з невжиттям комплексу заходів, передбачених п. 4.2 Положення.

Дії підрозділів податкової міліції при отриманні запитів на встановлення місцезнаходження платника податків передбачені Розділом IV Положення №336.

Відповідно до 4.1. Положення начальник підрозділу податкової міліції за отриманим запитом на встановлення місцезнаходження платника податків, який має стан ""10"" приймає таке рішення:

 • про організацію підрозділом податкової міліції заходів для встановлення місцезнаходження платника податків;
 • про повернення запиту та матеріалів перевірки ініціатору запиту у разі незазначення підстав для встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків.

Відповідно до 4.2. Положення підрозділ податкової міліції при прийнятті рішення про організацію заходів із встановлення місцезнаходження платника податків обов'язково здійснює вихід за його адресою.


У разі незнаходження за адресою платника податків необхідно:

 • якщо платник податків зареєстрований за адресою жилого приміщення (квартири), опитати власника такого приміщення (квартири) (за згодою) щодо місцезнаходження за вказаною адресою платника податків, а також місцезнаходження посадових осіб платника податків, та оформити відповідно такі заходи (пояснення або рапорт);
 • якщо платник податків зареєстрований за адресою приміщення, в якому розташовано виробництво, офіси тощо, необхідно опитати власника приміщення-орендодавця (за згодою) щодо оренди та місцезнаходження платника податків, вказаного у запиті (пояснення або рапорт).

За даними адресного бюро Міністерства внутрішніх справ України встановлюються місця реєстрації фізичних осіб та всіх посадових осіб, засновників платника податків (заходи оформити довідкою або рапортом).

За необхідності співробітник податкової міліції звертається із письмовим запитом до відповідного структурного підрозділу органів ДПС про отримання інформації щодо джерел доходів засновників і керівників платника податків.

За встановленими адресами здійснюються виїзди та опитуються засновники і керівники платника податків (за згодою) щодо фактичного місцезнаходження платника податків та документів фінансово-господарської діяльності (заходи оформити поясненням або рапортом).

У випадку реєстрації посадових осіб платника податків за межами області, оперативний працівник протягом п'яти робочих днів з часу отримання запиту готує та направляє до регіонального підрозділу податкової міліції запит про проведення опитування щодо створення та діяльності платника податків.

Проводяться інші заходи, які не суперечать чинному законодавству, з метою встановлення місцезнаходження платника податків (невичерпний, невизначений перелік).


Кожний проведений захід оформлюється документально (довідкою або рапортом).

Підрозділ податкової міліції не пізніше 10 календарних днів з часу отримання запиту в обов'язковому порядку письмово повідомляє ініціатора запиту про проведену роботу. У разі необхідності вказаний термін може бути продовжений за рішенням керівника підрозділу податкової міліції до 30 днів з дати отримання запиту.

У разі встановлення місцезнаходження платника податків підрозділ податкової міліції протягом наступного робочого дня письмово направляє ініціатору запиту інформацію про місцезнаходження платника податків.

Запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків вважається виконаним, якщо:

 • місцезнаходження платника податків встановлено, що підтверджено виходом на відповідну адресу та оформлено документально;
 • встановлено, що платник податків зареєстрований на осіб, які не пов'язані з утворенням та господарською діяльності платника податків, та вжито всіх заходів, передбачених п. 4.13 розділу IV Положення.

Відповідно до п. 4.13. Положення у разі вжиття заходів для визначення місцезнаходження та встановлення, що засновники і посадові особи не пов'язані з утворенням та господарською діяльністю платника податків, підрозділ податкової міліції:

 • службовою запискою повідомляє структурний підрозділу ДПС, який ініціював заходи, про встановлення ознак фіктивності платника податків;
 • ініціює зміну стану платника податків з ""10"" - запит на встановлення місцезнаходження (місце проживання) на ""23"" - місцезнаходження не встановлено або ""32"" - фактичну адресу не встановлено, юридична адреса масової реєстрації.

Листування з питань встановлення місцезнаходження платника податків в обов'язковому порядку обліковується у журналах реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції відділу податкової міліції (канцелярії) відповідно до вимог діловодства.

Рішення про припинення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків приймає керівник органу ДПС на підставі службової записки начальника підрозділу органу ДПС, що є ініціатором запиту.

При формуванні статистичної звітності платник податків вважається встановленим, якщо його стан з ""10"" змінено на інший (крім ""23"", ""32""). В іншому випадку вважається, що стосовно платника податків тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження.

Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. N 18-ОПП для вжиття заходів, передбачених частиною дванадцятою статті 19 Закону. Повідомлення за ф. N 18-ОПП формується та направляється до відповідного державного реєстратора підрозділом інформатизації та обліку платників податків.

Дані про направлення повідомлення за ф. N 18-ОПП вносяться підрозділом інформатизації та обліку платників податків до Єдиного банку даних юридичних осіб та журналу за ф. N 19-ОПП. Зазначене рішення та копія повідомлення за ф. N 18-ОПП підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

Про результати роботи із встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків підрозділ податкової міліції у строки та за формою, що затверджені Положенням N 336, повідомляє підрозділ, що ініціював запит, та копію надає підрозділу інформатизації та обліку платників податків для долучення до реєстраційної частини облікової справи платника податків.

Після отримання від державного реєстратора відомостей про внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням підрозділ інформатизації та обліку платників податків оновлює інформацію у Єдиному банку даних юридичних осіб та стосовно платників податків, які зареєстровані платниками ПДВ, вживають заходів, визначених пунктом 4.37 розділу 4 Порядку.

За необхідності структурні підрозділи органу ДПС можуть сформувати за допомогою АІС перелік юридичних осіб, щодо яких до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, за конкретний день та за обраний період (режим АІС: ""Реєстри"" - ""Реєстр юридичних осіб, щодо яких до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням"").

Відповідно до п. 4.1. Методичних рекомендацій щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації суб'єктів господарювання, анулюванні свідоцтва платника ПДВ (у т. ч. через процедуру банкрутства та/або скасування державної реєстрації) Лист ДПС від 30.07.2010 р. N 15371/7/10-3017 рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ може бути прийняте за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей), зокрема:

 • реєстру (переліку) податкових декларацій (податкових розрахунків) особи за дванадцять послідовних податкових місяців, які свідчать про відсутність у таких деклараціях (податкових розрахунках) оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців (пп. ""ґ"" п. 9.8 ст. 9);
 • повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру, відомостей з ЄДРПОУ чи інших державних реєстрів, якими підтверджується припинення (ліквідація) юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, представництва нерезидента (пп. ""ґ"" п. 9.8 ст. 9);
 • судового рішення, повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної реєстрації платника податку або визнання недійсними змін до установчих документів (пп. ""ґ"" п. 9.8 ст. 9);

У разі неподання платником податків заяви про анулювання реєстрації за наявності законодавчих підстав для такого анулювання, пропозиції та відповідні матеріали комісії з анулювання реєстрації платників ПДВ надають:


 • підрозділи реєстрації та обліку платників податків щодо платників ПДВ щодо яких в ЄДР зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням;
 • підрозділи оподаткування юридичних (фізичних) осіб щодо платників, які не надають податковому органу декларації з податку на додану вартість протягом дванадцяти послідовних податкових місяців; подають декларацію з податку на додану вартість, яка свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом дванадцяти послідовних податкових місяців.