Вимоги до використання електрогенераторів - це не лише дозволи та податки

Ажіотаж з електрогенераторами породив багато хайпу щодо дозволів та податків. Це позитивно вплинуло на правове регулювання і ряд норм були актуалізовані по потреб сьогодення. Дозволи стали не потрібні, податки наче можна поки не платити. Добре, що на цьому все і зупинилося. Адже, дизельні, бензинові та газові генераторі є ще й доволі небезпечними об’єктами.

Наявність чи відсутність екологічного податку та існування застарілої дозвільної системи лише в незначній мірі впливає на безпечність експлуатації. Проте є вимоги, від дотримання яких залежить безпека життя та здоров’я людей.

Нещастя, органам влади хватило глузду не скасовувати ці вимоги. Даний аналіз буде корисним не лише відносно експлуатації генераторів, адже подібне регулювання стосується і іншого обладнання.

Дотримання внутрішньо будинкових вимог

Внутрішньо будинкові вимоги різняться в залежності від способу утримання будинку. Якщо будинок утримується шляхом утворення Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), то усі співвласники зобов’язані дотримуватися вимог Закону України «Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (надалі Закону про ОСББ) вимог Статуту та рішення статутних органів.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону про ОСББ співвласник зобов’язаний використовувати приміщення за призначенням, не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників, дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм.

У разі невиконання будь-яким співвласником вказаних обов’язків статутні органи ОСББ мають право застосувати механізми впливу до такого співвласника.

А тому, перед розміщенням електрогенератора варто узгодити таке використання з іншими власниками. Якщо ви вирішили розмістити електрогенератор на прибудинковій території, то слід пам’ятати, що прибудинкова територія не належить вам особисто, а є спільною сумісною власністю. Відповідно до ч. 1 ст. 369 Цивільного кодексу України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно.

Пам’ятаймо, що згідно п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, електричне всередині або за межами будинку, будівлі і споруди, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія є   спільним майно багатоквартирного будинку.

Дотримання протипожежних вимог

Основним ризиком під час використання генераторів різного типу є спричинення пожежі та пошкодження внутрішньо будинкового електрообладнання.

Своїм листом від 23.01.2015 р. №26-1000/264 «Про протипожежні вимоги для міні-електростанцій» Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що при встановленні, використанні генераторів електричного струму, зберіганні пального для них необхідно враховувати протипожежні вимоги будівельних норм та правил, у тому числі НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні», ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення», ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва», та НТПД-90 «Норми технологічного проектування дизельних електростанцій», постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

В ДБН В.2.5-23-2003 «Інженерне обладнання будників і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» визначена можливість розміщення в будинках дизельних електростанцій із запасом рідкого палива з температурою спалаху вище 61 °C. Температура спалаху дизельного палива 62 °C, тоді як температура спалаху бензину – мінус 40 °C.

Відтак, використання бензинових генераторів в житловому будинку навряд чи можна вважати дозволеним.

Окрім вимог до пального ДБН В.2.5-23-2003 також містить окремі випадки, в яких заборонено розміщення дизельних електростанцій. Відповідно до п. 2.16 ДБН В.2.5-23-2003   у житлових будинках, крім будинків для індивідуальних забудовників, розміщення вбудованих і прибудованих приміщень дизельних електростанцій не допускається. Відтак, розміщувати дизельні електростанції безпосередньо у будинку чи прибудованих приміщення заборонено. Логічним є розміщення дизельних електростанцій в окремій будівлі, яка не є дотичною до будинку, або на відстані від будинку.

Відповідно до п. 3.1.14 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України 17.05.2005 №76 розміщення у допоміжних приміщеннях побутових речей, обладнання, інвентарю та інших предметів не допускається. Входи на сходові клітки і горища, а також підходи до пожежного обладнання й інвентарю не повинні бути захаращеними.

Відповідно до п. 3.7.18. Правил №76 не дозволяється захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші і площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину, улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій.

Дотримання вимог з охорони праці

Експлуатація електрогенератора повинна здійснюватися особою з певним рівнем підготовки. Відповідно до п. 1.4, 1.5 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачі затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 25.07.2006 № 258 для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство. Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом.

Аналогічні за змістом обов’язки визначені також п. 1.3.1 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98 №4.

Відповідно до п. 1.11. Правил № 258 не допускається експлуатація електроустановок споживача у разі відсутності власних електротехнічних, електротехнологічних працівників відповідної кваліфікації або договору про надання послуг щодо обслуговування електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією при неможливості самостійного здійснення організації експлуатації власних електроустановок споживачем.

Окрім персоналу експлуатант повинен підготувати ряд внутрішніх інструкцій. Відповідно до п. 1.12 Правил № 258 особа, відповідальна за електрогосподарство споживача повинна забезпечити:

 1. утримання електроустановок у робочому стані та їх експлуатацію згідно з вимогами цих Правил, ПУЕ, ПБЕЕС, інструкцій з охорони праці та інших НД;
 2. своєчасний і якісний ремонт електроустановок;
 3. запобігання аваріям та травматизму в електроустановках;
 4. безпечну експлуатацію електроустановок;
 5.  експлуатацію електроустановок відповідно до вимог Інструкції з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів;
 6. розроблення інструкцій з експлуатації електроустановок та мереж, інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки та програм підготовки персоналу для працівників електротехнічної служби.

З вказаного пункту випливає, що для використання електрогенератора необхідно мати наступну документацію:

 1. інструкцію з охорони праці;
 2. інструкцію з пожежної безпеки;
 3. інструкцію з експлуатації електроустановок та мереж;
 4. програму підготовки персоналу для працівників електротехнічної служби;
 5. план ліквідації аварії (п. 1.5 Правил № 258).

Окремо варто розуміти, що до експлуатації допускаються виключно електрогенератори, які є безпечними та допущені до обігу.