Порядок надання документів податківцям

У відповідності до пп. 16.1.5. Податкового кодексу України (далі-ПКУ) платники податків зобов’язані подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів.

У письмовій вимозі обов’язково зазначаються конкретний перелік документів, які повинен надати платник податків, та підстави для їх надання; подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством (пп. 16.1.7.). Отже, вказані вище норми, які закріплюють обов’язки платників податків, мають відсилочний характер і їхнє застосування залежать від конкретних вимог законодавства.

Обов’язок надати документи у платника податків виникає за наявності наступних умов:

- по-перше, письмової вимоги;

- по-друге, конкретного переліку документів, які повинен надати платник;

- по-третє, підстав для надання документів.

Таким чином, не поспішайте подавати документи за першим покликом податківців! Для цього повинні бути законні підстави.

Тепер перейдемо до права податківців вимагати копії документів, зокрема,

- пп. 20.1.2. ПКУ (в редакції, що діє з 04.08.2011 року) під час проведення перевірок органи державної податкової служби мають право вимагати виготовлення платником податків (уповноваженим представником платника податків) і безоплатно отримувати від них засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та пояснень з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень органів державної податкової служби, встановлених цим Кодексом та іншими законами України;

- пп. 20.1.6. ПКУ для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом;

-пп.20.1.7. ПКУ виключено!;

- пп. 20.1.23. ПКУу випадках виявлення порушеннявимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;

- п. 85.4. ПКУ при проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

-п. 85.8. ПКУ посадова (службова) особа органу державної податкової служби, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

Напідставі аналізу наведених вище норм можна зробити наступні висновки:

- по-перше, податківці мають право вимагати подання копій тільки після виявлення порушення;

- по-друге, на подання копій документів платник податків повинен отримати письмовий запит;

- по-третє, копіювати потрібно тільки ті документи, що свідчать про порушення.

Не важко помітити, що норми ПКУ, які стосуються порядку надання документів, неоднозначні, дублюють, або взагалісуперечать одна одній.

А томуцілком можуть бути застосовані на користь платників податків з урахуванням пп. 4.1.4. ПКУ, який закріплює презумпцію правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

«Не такий страшний чорт як його малюють»!