Юристи компанії "Сотер" виступили посередниками у трудовому спорі, завдяки чому вдалося досягти порозуміння та укладення мирової угоди між сторонами.

Юристи компанії "Сотер" прийняли участь у мировому вирішенні трудового спору між роботодавцем та працівником. В процесі медіації сторонам було роз'яснено всі правові наслідки і ризики судового розгляду трудового спору та запропоновано компромісне рішення, яке може бути вигідне обом сторонам.

За результатами медіації нашими юристами було підготовлено проект мирової угоди, яка дозволить уникнути будь-яких майбутніх конфліктів, що пов'язані зі спором. Мирова угода була успішно підписана сторонами та затверджена судом.

Примирення сторін є одним із пріоритетних завдань, яке ставлять наші юристи перед початком роботи над будь-якою справою. Мирова угода дозволяє зменшити або ліквідувати конфлікт, а також зменшити рівень ворожості конфліктуючих сторін. Крім того, досягнення примирення на ранніх етапах конфлікту дозволяє зменшити фінансові затрати клієнтів на юридичне супроводження справи.