Публікації

Умови оплати

Клієнт зобов'язаний вчасно оплачувати надані послуги, компенсувати витрати, необхідні для виконання Договору, та забезпечувати наявність коштів на балансі в розмір незнижувального балансу. Незнижувальний баланс – сума коштів на балансі Клієнта, наявність якої є необхідною умовою для того, щоб Виконавець приступив до надання послуг. Виконавець інформує Клієнта про розмір балансу через персональну сторінку або шляхом направлення інформаційних повідомлень.

Клієнт зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів з моменту укладення Договору здійснити попередню оплату послуг Виконавця в розмірі незнижувального балансу, після чого вказана сума зараховується на баланс Клієнта.

Оплата послуг та компенсація витрат здійснюється Клієнтом не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку або повідомлення про необхідність здійснення оплати. За наявності коштів на балансі Клієнта оплата здійснюється шляхом списання Виконавцем необхідної суми з балансу без попереднього погодження такого списання з Клієнтом.

У випадку списання коштів з балансу Клієнт зобов'язаний не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту такого списання здійснити оплату в розмірі необхідному для приведення балансу у відповідність до розміру незнижувального балансу.

Порядок оплати

Всі розрахунки між сторонами здійснюються в національній валюті України - гривні, а у випадку, якщо Клієнт є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особа всі розрахунки здійснюються у валюті, яка вказана в Договорі.

Всі платежі за Договором здійснюється шляхом переказу за допомогою національних або міжнародних банківських систем чи фінансових установ, посередників, та інших систем міжнародних грошових переказів (PayPal, Payoneer, TransferWise тощо), які дозволяють ідентифікувати платника, одержувача, призначення та інші реквізити платежу.

Оплата вважається здійсненою після зарахування коштів на рахунок Виконавця або після отримання від фінансового посередника належного підтвердження про здійснення оплати та списання коштів з рахунку Клієнта. Виконання замовлення до моменту отримання оплати можливе виключно за окремою домовленістю між Клієнтом та Виконавцем і така можливість не повинна розцінюватися Клієнтом, як стандартна умова Договору.

Умови повернення

Будь-яка оплата за Договором, крім сум, одержаних для відшкодування витрат Виконавця, є оплатою за надання послуг і НЕ ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ. Після оплати послуг та компенсації витрат Клієнт їх розмір вважається узгодженим.

Public offer

Ця оферта є публічною пропозицією Компанії (наділі Пропозиція) укласти договір стосовно послуг, що пропонуються до замовлення на даному сайті. Пропозиція вважається дійсною за умови доступності послуги до замовлення та наявності на сторінці з описом функціоналу, який дозволяє оформити замовлення на обрану послугу.

Невід’ємною частиною цієї Пропозиції є Політика Компанії, яка складається з Умов доставки, Політики повернення, Умови конфіденційності та Правила користування. Відмова або непогодження клієнта з Політикою Компанії свідчитиме про беззаперечну та безвідкличну відмову клієнта від прийняття (акцептування) цієї Пропозиції

Підтвердження замовлення та здійснення оплати одним із запропонованих способів є беззаперечним свідченням прийняття (акцептування) вказаної Пропозиції та Політики Компанії.

1. Терміни та визначення

1.1. Для цілей даної Пропозиції та умов укладеного на її виконання договору застосовуються наступні терміни:

Компанія – під компанією розуміється фізична особа-підприємець Білик Ігор Анатолійович, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №20720060002023701 та здійснює господарську діяльність за адресою: вул. Олександра Довженка, буд. 2, м. Київ, Україна.

клієнт – будь-яка фізична особа, що прийняла (акцептувала) пропозицію Компанії шляхом розміщення на сайті замовлення стосовно конкретної послуги, оплатила замовлення, а також особа, яка вказана в якості отримувача послуги.

послуга – товар, роботи чи послуги, які пропонуються Компанією шляхом розміщення інформації про них на сайті;

пропозиція–інформація про послугу із зазначенням доступності послуги до замовлення, ціни, характеристик та інших умов.

замовлення– підтверджений та оплачений список послуг, які клієнт має наміру придбати в Компанії.

сайт – цей сайт https://soter.kiev.ua або будь-який інший сайт Компанії, за допомогою якого клієнт може оформити та оплатити замовлення.

обмежувальні заходи – обмеження чи заборони на вчинення певних дій або володіння, користування чи розпорядження певним майном.

супровідні платежі – будь-яке мито, податки, збори та інших платежів, в тому числі первинні, повторні та додаткові, які підлягають сплаті на вимогу супроводжуючих суб’єктів.

фінансові посередники – банки, банки-кореспонденти, платіжні сервіси та системи, фінансові установи та організації, фінансові посередники та інші суб’єкті, які обслуговують клієнта чи Компанію під час здійснення, обробки або отримання платежу.

супроводжуючі суб’єкти – фінансові посередники та служби доставки, оператори поштового зв’язку, кур’єрські служби, митні органи та брокери, а також інші суб’єкти, які взаємодіятимуть з клієнтом на етапі оплати чи доставки послуг.

2.Мета та предмет

2.1.Вартість послуг визначається для кожного клієнта індивідуально після аналізу обставин та визначення складності та доводиться до відома клієнта за допомогою наданих ним контактних даних. Умови договору про надання правової допомоги, в т.ч. вартості послуг є конфіденційною інформацією.

2.2. Компанія зобов’язується надати послуги, інформація про які розміщена на сайті, за умови, що:

 • вартість замовлення було сплачено в повному розмірі;
 • не виявлено обмежувальні заходи, що перешкоджають виконанню замовлення;
 • під час обробки замовлення не виявлено інших перешкод для виконання замовлення.

2.3.Будь-яка особа може оформити замовлення, а Компанія зобов’язується його виконати на умовах визначених цією Пропозицією

2.4.Інформація про послуги на сторінках в соціальних мережах, маркетплейсах, рекламних оголошеннях, повідомленнях, які заадмініструються Компанією або третіми особами (надалі зовнішні канали продажу) вважається публічною пропозицією якщо умови надання послуг на зовнішніх каналах продажу співпадають з умовами на цьому сайті.

3. Оформлення та обробка замовлення

3.1.Додавання послуг до замовлення та його оформлення здійснюється клієнтом шляхом направлення Компанії повідомлення із проханням сформувати замовлення.

3.2.  Для оформлення замовлення необхідно виконати наступні дії:

 • узгодити з Компанією можливість надання послуги та її вартість;
 • повідомити коректні дані для формування замовлення;
 • обрати спосіб та умови оплати (за наявності);
 • повідомити інші відомості, які можуть знадобитися для виконання замовлення (додати коментар до замовлення, вказати додаткові контактні дані, обрати інші умови тощо);
 • підтвердити замовлення натиснувши на відповідну кнопку;
 • оплатити замовлення.

3.3. Після підтвердження замовлення клієнта буде переадресовано на сторінку оплати або сторінку сформованого замовлення, де буде запропоновано обрати умови та спосіб оплати.

34. Оформлення замовлення, які надійшли за допомогою повідомлень здійснюється представниками Компанії в ручному режимі та може тривати до трьох робочих днів. Вказаний строк може бути продовжено, якщо наданої клієнтом інформації недостатньо для оформлення замовлення.

3.56. Замовлення вважається оформленим після отримання компанією інформації про надходження оплати, а у випадку узгодження особливих умов оплати – після виконання таких умов.

3.6. Під час обробки замовлення відбувається перевірка коректності введених даних, доступності послуги, наявності оплати, дотримання вимог законодавства, гарантій та застережень, а також інших умов цієї Пропозиції.

4. Умови та способи оплати

4.1. Компанія ПРИСТУПАЄ ДО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ НА РАХУНОК АБО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ВІД ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА НАЛЕЖНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА СПИСАННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ КЛІЄНТА. Виконання замовлення до моменту отримання оплати можливе виключно за окремою домовленістю між клієнтом та Компанією і така можливість не повинна розцінюватися клієнтом як стандартна умова цієї Пропозиції.

4.2.Компанія не приймає в якості підтвердження оплати будь-які документи від клієнта (платіжні доручення, копії квитанцій, скріншоти тощо) до моменту зарахування коштів на рахунок Компанії.

4.3. Вартість замовлення визначається СУМОЮ ВСІХ ПОСЛУГ, ЯКІ БУЛИ ДОДАНІ ДО ЗАМОВЛЕННЯ, З УРАХУВАННЯМ ЗНИЖКИ ТА СУПРОВІДНИХ ПЛАТЕЖІВ, які Компанія має право нарахувати та включити до вартості замовлення.

4.4. Компанія може здійснити перерахунок вартості послуг, які додані до замовлення, якщо в період між оформленням замовлення та його оплати вартість послуг було змінено.

4.5. У випадках визначених національним законодавством країни або наддержавним чи торговими утвореннями (Європейський союз, Зона вільної торгівлі, Митний союз тощо), резидентом яких є Компанія або клієнт, до вартості замовлення може бути додано розмір супровідних платежів.

4.6. Під час оформлення замовлення клієнту може бути запропоновано обрати умови оплати та  один із доступних способів оплати:

 • за допомогою платіжної картки;
 • за банківськими реквізитами;
 • за певним платіжним ідентифікатором;
 • за допомогою платіжної системи;
 • тощо.

4.7. Якщо між клієнтом та Компанією не досягнуто домовленості про застосування інших способів оплати клієнт може оплатити замовлення виключно тими способами оплати, які запропоновані під час оформлення замовлення.

4.8. Під час оплати замовлення з клієнта можливе стягнення додаткової комісії чи інших платежів, які передбачені правилами фінансового посередники. У випадку розходження валюти в платіжному сервісі та рахунку, з якого здійснюється оплата, може відбувати конвертація (в т.ч. подвійна конвертація), що може призвести до списання з рахунку клієнта більшої суми ніж вказана в замовленні.

4.9. Якщо після оплати Компанією було отримано суму меншу ніж вказана в замовленні, клієнт зобов’язаний доплатити різницю в узгоджені з Компанією строки та спосіб.

5. Виконання замовлення

5.1. Замовлення ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ПІСЛЯ ЙОГО ОБРОБКИ і виконується Компанією в межах строків, які були повідомлені на сторінці з послугами або під час оформлення замовлення.

5.2. Компанія може інформувати клієнта про стан виконання замовлення та запитувати додаткову інформацію використовуючи контактні дані, які були повідомлені клієнтом.

5.3. Компанія може призупинити або відмовитися від виконання замовлення, якщо для належного виконання замовлення потрібні додаткові відомості від клієнта і клієнт їх не повідомляє або не реагує на запити Компанії.

5.4. Строк виконання замовлення може бути продовженим на весь період, протягом якого клієнтом не надавалася інформація за вимогу Компанії.

5.5. У випадку відмови Компанії від виконання замовлення повернення коштів відбувається відповідно до Правил повернення.

5.6. Замовлення вважається виконаним Компанією з моменту вчинення дій, які є предметом наданої послуги.

6. Гарантії та Застереження

6.1. Компанія приймає та зобов’язується виконати замовлення за умови, що Клієнт відповідає наступним вимогам:

 • володіє достатнім обсягом правосуб’єктності для здійснення замовлення, оплати, взаємодії з супроводжуючими суб’єктами та отримання послуг;
 • оплата послуг була здійснені за рахунок коштів, які здобуті у законний спосіб і клієнт їх може підтвердити підтвердження таких коштів;
 • до клієнта та його пов’язаних осіб не застосовано обмежувальні заходи в країні, резидентами яких вони є, в Україні, країнах Європейського союзу, Сполучених штатах Америки, країнах, резидентами яких є супроводжуючі суб’єкти;

6.2. Компанія не несе відповідальність за функціонування платіжних систем та сервісів, за допомогою який здійснюється оплата і не може гарантувати їх безперебійну та безпомилкову роботу. Компанія зобов’язується вжити всіх залежних від неї заходів (згенерувати посилання, забезпечити переадресацію) для того, що клієнт зміг потрапити на сайт платіжного сервісу. Компанія не несе відповідальності, якщо клієнта було переадресовано на невідповідний інтернет-ресурс (підміна url, спуфінг) внаслідок наявності зловмисного програмного забезпечення на стороні клієнта чи платіжного сервісу або в результаті шахрайських дій сторонніх осіб.

6.3. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність фінансових посередників та інших супроводжуючих суб’єктів.

6.4. Компанія не несе відповідальності та не компенсує клієнту будь-які платежі, які вимагаються чи були стягнуті з клієнта супроводжуючими особами, незалежно від того законними чи незаконними були такі вимоги.

6.5. Будь-яка відмова клієнта від оплати платежів на вимогу супроводжуючих суб’єктів прирівнюється до відмови клієнта від приймання замовлення.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Клієнт та Компанія звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне дотримання умов цієї Пропозиції та майбутніх договорів у випадку форс-мажорних обставин, що, як обґрунтовано вважається, не залежать і безпосередньо позначаються на них.

7.2. Обставини форс-мажору, серед іншого, включають: війну, військові дії, будь-які правові режими, пов'язані з бойовими діями, збройні конфлікти; запровадження режиму надзвичайного стану, пожежу не з вини Компанії, вибух; дії та акти органів законодавчої, виконавчої або судової влади, що унеможливлюють або ускладнюють діяльність Компанії чи клієнта; зовнішній вплив природних явищ, як-то: підтоплення, затоплення, сильні пориви вітру, землетрус, епідемія та інше; інші обставини надзвичайного характеру, які особа, що перебуває під їх впливом, не могла ані передбачити на дату прийняття цієї Пропозиції чи укладення договору, ані запобігти розумними діями.

7.3. Особа, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, коли їй стало відомо про обставини форс-мажору, письмово повідомляє іншу сторону про початок і припинення таких обставин. У випадку коли особа через об'єктивні причини не мала можливості здійснити повідомлення про форс-мажорні обставини таке повідомлення повинно бути здійснено протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту, коли в особи з'явилась така можливість.

7.4. У випадку форс-мажору дія цієї Пропозиції та пов’язаного з нею договору може бути припинена в повному чи частковому обсязі на строк дії відповідної обставини.

7.5. Існування форс-мажору повинно бути підтверджене відповідним документом компетентного органу згідно з вимогами чинного законодавства країни, резидентом якої є особа, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин.

8. Правила вирішення конфліктів та спорів

8.1. Вирішення будь-яких конфліктів та спорів між Компанією та клієнтом залежить від того, резидентом якої країни є клієнт та Компанія.

8.2. У випадку, якщо клієнт є резидентом України всі конфлікти та спори вирішуються національними судами України у відповідності до національного законодавства України.

8.3. У випадку, якщо клієнт не є резидентом України до майбутніх договірних відносин між клієнтом та Компанією буде застосовуватися право України. Клієнт погоджується з тим, що застосування права України не обмежує захист прав споживача, які надають йому імперативними нормами права держави, у якій є його місце проживання, перебування або місцезнаходження.

8.4. Всі неврегульовані між іноземним клієнтом та Компанією суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають стосовно дотримання цієї Пропозиції чи майбутніх договорів або у зв’язку з ними, в тому числі ті, що стосуються їх виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають розв’язанню судами України.

Чи можуть затримувати?

Затримання при перевірці документів

Затримання особи може відбуватися під час превентивних поліцейських заходів або під час заходів визначених п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

В обох випадках затримання може здійснюватися виключно при вчиненні або виявленні ознак складу кримінального та/або адміністративного правопорушення.

Якщо працівник поліції не вчинив дії, які повинні передувати вимозі про надання документів, відмова не може розцінюватися, як непокора.

Процедура затримання:

 1.  складається протокол (під час затримання), в якому зазначаються:
  1. дата і місце його складення;
  2. посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол;
  3. відомості про особу затриманого;
  4. час і мотиви затримання.
 2. протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим;
 3. негайно повідомляються її родичі;
 4. інформування центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" особи, до яких застосовано адміністративний арешт, мають право на на безоплатну вторинну правову допомогу.

Затримання після вручення повістки

Врученя повістки є способом виклику, а не способом затримання. Суть повістки - донести інформацію про виклик.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Затримання можливе в наступних випадках:

 1. вчинення адміністративного правопорушення (в т.ч. порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію);
 2. без рішення суду у випадку необхідності затримання особи, яка щойно вчинила злочин;
 3. за рішенням суду в межах крмінального провадження у випадку необхідності затримання особи, яка вчинила злочин.

Порушенням законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вважається ухилення від мобілізації, а не ухилення від військового обліку чи відмова від вручення повістки.

Перелік адміністративних правопорушень та органів, які можуть здійснювати адміністративне затримання визначено в ч. 1 ст. 262 КУпАП або повинн бути визначено законом.

Хто може перевіряти документи?

Законом Укрїани "Про національну поліцію" не передбачено процедури безпідставної перевірки документів.

Перевірка документів відбувається в наступних випадках:

 1. здійснення превентивних поліцейських заходівn55;
 2. здійснення заходів визначених п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";

Превентивні поліцейські заходи

Статтею 31 Закону України "Про національну поліцію" передбачено, що перевірка документів може здійснюватися під час превентивних заходів.

Поліцейський зобов’язаний повідомити:

 1. причини застосування превентивних заходів до особи;
 2. довести до відома особи нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

Згідно зі статтею 32 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:

 1. якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених;
 2. якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
 3. якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
 4. якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
 5. якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
 6. якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

При здійсненні превентивних заходів поліцейський повине (ст. 18 ЗУ "Про національну поліцію"):

 1. Назвати своє прізвище, посаду, службове звання;
 2. Пред’явити своє посвідчення на її вимогу;
 3. Дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;
 4. Поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у своїх руках.

Перевірка у зв'язку із воєнним станом

Дана процедура відрізняється від перевірки документів поліцейськими під час превентивних заходів.

Перевірка документів під час здійснення заходів визначених п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" повинна підбуватися у чітків відповідності до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану атвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1456.

Така перевірка має певні умови:

 1. може здійснюватися виключно уповноваженою особою;
 2. уповноважена особа має бути призначена наказом коменданта;
 3. перевірка здійснюється на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями.

Уповноважена особа має перевіряти дкументи в таких випадках:

 1. розшуку, або безвісно зниклої особи;
 2. якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
 3. якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;
 4. якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;
 5. якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
 6. якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;
 7. порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Як видно з переліку, більшість підстав співпадають із підставам для перевірки в межах превентивних заходів.

Працівники поліції

Повноваження органів поліції щодо мобілізації визначно пунктом 56 пунктом 56 Порядку від 30 грудня 2022 р. № 1487 і вони жодним чином не стосуються вручення повісток громадянам.

Відповідно до пункту 56 пунктом 56 Порядку від 30 грудня 2022 р. № 1487 Національна поліція має право:

 1. здійснювати досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 335, 336, 337 Кримінального кодексу України;
 2. за зверненням районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснювати адміністративне затримання та доставлення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 3. за вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подає відомості стосовно відсутності (наявності) судимості у призовників.

Вказаний перелік повноважень є вичерпним і він не містить повноважень на врученням повісток чи участь у їх врученні.

Працівники поліції не повинні ходити спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, оскільки в них є інші обов'язки.

Роботодавці

Виклик може здійснювати не лише повістками. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можути видати розпрядження керівникам (головам) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій про необхідність оповіщення про виклик.

Форма розпорядження затверджена Додатком №13 до Порядку від 30 грудня 2022 р. № 1487.

Розпорядження повинно містити:

 • найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації;
 • найменування територіального центру  комплектування;
 • дату та час прибуття;
 • адресу прибуття;
 • кінцеву дату, до якої потрібно прозвітувати про сповіщення;
 • військове звання, підпис, прізвище та власного імені керівника територіального центру комплектування та соціальної;
 • дату видання;
 • печатку керівника територіального центру комплектування та соціальної.

Алгоритм дій

У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

якщо працівник є на роботі

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення;
 2. довести його до відома працівника під особистий підпис у частині, що стосується його прибуття;
 3. надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 4. вручити повістку;
 5. забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям.

якщо працівник відсутній

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення;
 2. надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 3. письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні.

Вимоги до використання електрогенераторів - це не лише дозволи та податки

Ажіотаж з електрогенераторами породив багато хайпу щодо дозволів та податків. Це позитивно вплинуло на правове регулювання і ряд норм були актуалізовані по потреб сьогодення. Дозволи стали не потрібні, податки наче можна поки не платити. Добре, що на цьому все і зупинилося. Адже, дизельні, бензинові та газові генераторі є ще й доволі небезпечними об’єктами.

Інші способи виклику

Виклик може здійснювати не лише повістками. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можути видати розпрядження керівникам (головам) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій про необхідність оповіщення про виклик.

Форма розпорядження затверджена Додатком №13 до Порядку від 30 грудня 2022 р. № 1487.

Розпорядження повинно містити:

 • найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації;
 • найменування територіального центру  комплектування;
 • дату та час прибуття;
 • адресу прибуття;
 • кінцеву дату, до якої потрібно прозвітувати про сповіщення;
 • військове звання, підпис, прізвище та власного імені керівника територіального центру комплектування та соціальної;
 • дату видання;
 • печатку керівника територіального центру комплектування та соціальної.

Алгоритм дій

У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

якщо працівник є на роботі

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення;
 2. довести його до відома працівника під особистий підпис у частині, що стосується його прибуття;
 3. надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 4. вручити повістку;
 5. забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям.

якщо працівник відсутній

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення;
 2. надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 3. письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні.

За кордоном

Пунктом 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачено, що у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Закордонні дипломатичні установи України ведуть окремий облік осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку (назвемо його консульський військовий облік). Консульські установи не наділенні повноваженням щодо ведення обов'язкового консульського обліку всіх громадян України, які перебувають за кордоном.

Якщо особа стала на консульський облік, то протягом 7-ми днів з моменту взяття її на облік закордонні дипломатичні установи України повідомляють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України про зареєстрованих осіб.

Сприяння у поверненні

В разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період) закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну. Вказані повноваження поширюються на всіх громадян України, а не лише на тих, які стали на консульський облік.

Сприяння не дає можливість застосувати примусове повернення громадян України чи інші заходи для гарантованого повернення. Повноваження закордонних дипломатичних установ України є обмежені, оскільки вони не мають обмежені права на діяльність в юрисдикції іншої держави, а тим більше, застосовування примусових заходів чи вчинення інших дій квазі-воєнного характеру.

Можна констатувати, що їх функція зводитиметься виключно до інформаційного супроводу національних органів, які здійснюватимуть вручення повісток та притягнення осіб до юридичної відповідальності за ухилення від військового обліку чи виклику, адже в порядку дипломатичної взаємодії закордонні дипломатичні установи України мают можливість отримувати інформацію від іноземних органів та передавати її органам влади України.

Виїхавши до іншої держави особа, яка не стала на консульський облік, продовжує перебувати на військовому обліку в Україні за зареєстрованим місцем свого проживання і на неї покладаються всі обов'язки щодо військового обліку, які вона мала б перебуваючи в Україні.