вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Порядок використання коштів, вивільнених від податку на прибуток суб’єктами видавничої справи



Відповідно до пункту 18 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

Валові доходи, отримані від таких видів діяльності, вважаються вивільненими від податку на прибуток. Такі пільги визначаються як форма стимулювання певного сектора економіки, в даному випадку видавничої сфери.

Відповідно до Довідника № 60 податкових пільг станом на 01.01.2012 такі пільги призводять до втрат бюджету, а тому був встановлений механізм цільового використання коштів.

Відповідно до пункту 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України суми коштів, що вивільнені від оподаткування, спрямовуються підприємствами - платниками податку на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю такого платника податку, та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними.

Ні Податковий кодекс України, ні Постанова Кабінету Міністрів від 28 лютого 2011 р. № 299 «Про затвердження Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» (надалі Постанова 299) Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств» не конкретизують цілі витрачання відповідних коштів.

Відповідна Постанова лише встановлює строк, протягом якого такі кошти повинні бути використані за цільовим призначенням, – до 1 квітня року, що настає за періодом звільнення від обкладення податком на прибуток підприємств.

Отже, станом на 1 квітня у підприємства повинно бути нульове сальдо  по 481 субрахунку (Кошти вивільнені від оподаткування).

Окрім того, необхідно скласти та подати звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів. Форма відповідного звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 №1685.

В звіті один в один із Постановою №299 відображено групи цільових витрат, які повинні бути здійснені платником податку. В кінці звіту платник податку зазначає розмір невитрачених коштів, на які повинно бути нараховано та сплачено податок на прибуток.

Таким чином, можна запропонувати платникам податку два варіанти.

 

Варіант 1. Цільові витрати до 01 квітня.

 

В даному випадку необхідно здійснити витрати, які підпадають під ознаки:

  1. збільшення обсягів виробництва (надання послуг);
  2. переоснащення матеріально-технічної бази;
  3. запровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю платника податку;
  4. повернення кредитів, використаних на цілі, зазначені у р. 1 – 3;
  5. сплату процентів за кредитами, зазначеними у р. 4.

 

Як приклад, це можуть бути наступні витрати:

 

Збільшення обсягів виробництва – закупівля більшого обсягу, ніж звичайно, витратних матеріалів, залучення нових робітників (не будь-яких працівників, а саме робітників), замовлення послуг по додрукарській підготовці, верстці чи  безпосередньо друку в більшому об’ємі ніж завжди. Витрати на виробництво повинні включатися також у виробничу собівартість реалізованої продукції відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

 

Переоснащення матеріально-технічної бази – до прийняття Податкового кодексу України відповідні кошти повинні були бути спрямовані на створення, розвиток, модернізацію та реконструкцію видавничо-поліграфічної бази. В Єдиній базі податкових знань, ДПА надала неоднозначну відповідь на запитання видавництва чи можуть кошти використовувати на поточний ремонт та придбання матеріалів, а саме: відповідні кошти можуть використовуватися, якщо це пов’язано із видавничою діяльністю. Тобто, повинен здійснюватися ремонт саме видавничих приміщень чи обладнання, а придбані матеріали входити в собівартість видавничої продукції.

 

Запровадження новітніх технологій – відповідно до п. Ґ ст. 138.8.5 Податкового кодексу України до складу загальновиробничих витрат включаються витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій).

Особливу увагу заслуговує оплата послуг сторонніх організацій. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» технологія - результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг.

Як приклад, розроблений програмний продукт, яким запроваджуються нові способи підготовки друкованої продукції чи передачі її користувачу, можна віднести до впровадження нових технологій, а оплата послуг по створенню такого програмного продукту, як  витрати на запровадження новітніх технологій. Бажано, щоб така технологія мала авторське свідоцтво або патент.

 

Варіант 2. Збільшення доходу на суму невикористаних коштів

 

У випадку, якщо підприємство не використає кошти, вивільнені від податку на прибуток за цільовим призначенням, воно змушене буде збільшити свої податкові зобов'язання із зазначеного податку за I квартал року, наступного за звітним.

Якщо кошти не використані за цільовим призначенням, вони становлять валовий дохід підприємства. Зменшити відповідні валові доходи можна за допомогою витрат, які відносяться на валові, незважаючи на те, чи будуть такі витрати пов’язані з збільшенням обсягів виробництва (надання послуг); переоснащення матеріально-технічної бази; запровадження новітніх технологій, пов'язаних з основною діяльністю платника податку чи повернення кредиту.

Якщо підприємство не має таких витрат, воно буде зобов’язане сплатити податок на прибуток на загальних підставах.

 

Висновок

 

Звільнення від оподаткування видавців навряд чи можна розцінювати як звільнення від оподаткування. Відповідне звільнення є скоріше всього відстрочка по сплаті податку на прибуток. Звільнення є вигідним виключно видавцям, які дійсно планують здійснити переоснащення виробничої бази. Якщо таких планів немає, то краще взагалі відмовитися під даної пільги. На даний час, право на таку відмову є, проте Міністерство Фінансів України ще не визначило порядку здійснення такої відмови.

При витрачанні коштів за цільовим призначенням, великий ризик виникнення спорів з податковими органами. Існує практика розгляду таких спорів у зв’язку із тим, що податкові органи не завжди визнають витрати  цільовими. Втішає лише те, що рішення приймаються на користь платників податків.


Догори