вул. Олександра Довженка,
буд. 2
, оф. 41, м. Київ, 03057
Україна
+380 (44) 456-08-22

Адвокат з цивільних справ: особливості участіЦивільні спори є чи не найпоширенішою категорією судових справ. Участь адвокатаобумовлене не стільки законодавчими вимогами, як рівнем професіоналізму відповідної категорії юристів. Законодавство не містить обов'язкових вимог щодо участі адвоката в цивільній справі, але при цьому процесуальне законодавство містить ряд формальних вимог при складанні таких процесуальних документів як позови, клопотань, заперечень, заяв та ін., які можуть бути витримані лише професійним адвокатом.

Приміром, згідно ч. 2 ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України позовна заява повинна містити: найменування суду, реквізити сторін (ім'я, місце проживання, поштові адреси, контактні дані), зміст позовних вимог, ціну позову, виклад обставин, на підставі яких позивач обґрунтовує свої вимоги, вказівку на докази, які підтверджують кожну обставину в справі, перелік документів, а також документи, які підтверджують повноваження представників.

Послуги адвоката у цивільних справах

Кожна з вищевикладених умов є сукупністю юридичних понять. Спробуємо розглянути кожну умову окремо, щоб продемонструвати чому сторонам варто вдатися до послуг адвокатів при судовому розгляді цивільних справ.

До початку судового процесу адвокат повинен визначити суд, який компетентний розглядати спір. За таким поняттям як "найменування суду" ховається досить складний інститут територіальної та предметної юрисдикції. Справа в тому, що не всі, на перший погляд, цивільні справи підлягають розгляду загальними судами. В останньому роз'ясненні Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 року №3 "Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ" суд розмежував компетенцію цивільних судів у спорах, що виникаючих із земельних правовідносин. У зв'язку із цим, адміністративні суди припинили розгляд справ відносно визнання недійсними та протиправними рішень органів місцевого самоврядування та адміністрацій про виділення земельних ділянок. Адвокату, як професіоналу у своїй справі, набагато легше відслідковувати зміни в судовій практиці. Самостійне подання позову може привести до неправильного вибору судової інстанції, і, як наслідок, до втрати безцінного часу.

Вибір судової інстанції ускладнений також тим, що територіальна юрисдикція розмежовується також залежно від предмета позову, місця проживання відповідача, місця виконання зобов'язання, реєстрації спірного майна і т.п. Як показує практика, визначити такі обставини не завжди легко навіть адвокату, не говорячи вже про пересічного громадянина. На підставі досвіду наших адвокатів, можна констатувати, що близько 70% клієнтів звертаються до адвоката після невдалої подачі позову. Наші адвокати неодноразово, в силу моральних принципів компанії, були змушені відмовити клієнту щодо представництва його інтересів в суді, оскільки затрачені кошти та час не співрозмірні досягнутому результату, а тим більше його відсутності.

Невірний позов або заперечення може мати досить серйозні наслідки. Згідно п. 4 ст. 207 Цивільного процесуального кодексу України суд має право залишити позов без розгляду, якщо між тими самими сторонами вже розглядався аналогічний спір. Таким чином, якщо ви подали позов, неправильно сформулювавши свої вимоги, адвокату буде дуже складно в майбутньому відстоювати ваші права, оскільки існує ризик, що позовна заява буде залишена без розгляду.

В позовній заяві адвокат повинен вказати правові підстави позову. Правова підстава - це не що інше як норми права (статті нормативно-правових актів), які були порушені. Нині, лише трудове законодавство нараховує близько 12 000 нормативно-правових актів, серед яких є діючі акти 1907 року.

Більша частина нормативно-правових актів не доступна звичайним громадянам. Нажаль, навіть досвідчені адвокати не відразу можуть відшукати потрібну норму у величезному масиві правової інформації. Якщо адвокат дотримується Етичного кодексу адвоката, то він, після ознайомлення з вашою справою, повинен оцінити успішність (виграшність) справи. Досить часто такій оцінці потрібно приділити багато часу. Не варто довіряти адвокатам, які без ознайомлення з вашою справою запевняють вас в її успішності. Цивільні справи, незважаючи на їхню поширеність, завжди мають свої особливості. Цивільне право доволі двозначне, в результаті чого, та сама ситуація може мати різну правову оцінку залежно від періоду виникнення відносини, суб'єктів, об'єкта відносин і інших факторів.

Участь адвоката в цивільній справі має позитивний вплив також на відшкодування витрат на правову допомогу. Згідно зі ст. 56 Цивільного кодексу України правову допомогу мають право надавати особи, які є фахівцями в сфері права або за законом мають право на надання правової допомоги. На сьогоднішній день Законом України "Про адвокатури" такими особами є адвокати. Формальне законодавство України не містить заборон на представництво інтересів юристами, що не мають свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю. У зв'язку із цим представництво інтересів можуть здійснювати будь-які особи, навіть які не маючи юридичної освіти. Проблема може виникнути при відшкодуванні витрат клієнта, які останній поніс при надання правових послуг (складання позовної заяви, представництво в суді і т.д.). У суддів практично ніколи не виникає заперечень з приводу відшкодування витрат на правову допомогу, якщо така допомога була надана адвокатом.

Адвокат має також більше повноважень щодо збору інформації про відповідача та формування доказової бази. При поданні позову необхідно правильно вказати особисті дані відповідача та третіх осіб (ПІБ, ідентифікаційний код, місце проживання і т.д.). Приміром, відсутність ідентифікаційного коду (номера реєстраційної картки платника податків) може спричинити неможливість виконання рішення суду. На жаль, інформація про фізичних осіб є недоступною, оскільки віднесена до персональних даних. Адвокати наділені правом подавати адвокатські запити, за якими можна одержати інформацію, необхідну для подачі позову. Адвокатські запити також дозволяють одержати документи, які можуть бути використані в цивільній справі в якості доказів.

Участь адвоката в цивільній справі має багато інших переваг, про який буде багато сказане в наступних публікаціях. В завершення хотілося порадити не ризикувати своїм часом та коштами і звертатися до послуг фахівців. Наші адвокати завжди готові порадити найбільш вірне та раціональне вирішення вашої проблеми.


Догори