Публікації

Умови оплати

Клієнт зобов'язаний вчасно оплачувати надані послуги, компенсувати витрати, необхідні для виконання Договору, та забезпечувати наявність коштів на балансі в розмір незнижувального балансу. Незнижувальний баланс – сума коштів на балансі Клієнта, наявність якої є необхідною умовою для того, щоб Виконавець приступив до надання послуг. Виконавець інформує Клієнта про розмір балансу через персональну сторінку або шляхом направлення інформаційних повідомлень.

Клієнт зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів з моменту укладення Договору здійснити попередню оплату послуг Виконавця в розмірі незнижувального балансу, після чого вказана сума зараховується на баланс Клієнта.

Оплата послуг та компенсація витрат здійснюється Клієнтом не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання рахунку або повідомлення про необхідність здійснення оплати. За наявності коштів на балансі Клієнта оплата здійснюється шляхом списання Виконавцем необхідної суми з балансу без попереднього погодження такого списання з Клієнтом.

У випадку списання коштів з балансу Клієнт зобов'язаний не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту такого списання здійснити оплату в розмірі необхідному для приведення балансу у відповідність до розміру незнижувального балансу.

Порядок оплати

Всі розрахунки між сторонами здійснюються в національній валюті України - гривні, а у випадку, якщо Клієнт є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особа всі розрахунки здійснюються у валюті, яка вказана в Договорі.

Всі платежі за Договором здійснюється шляхом переказу за допомогою національних або міжнародних банківських систем чи фінансових установ, посередників, та інших систем міжнародних грошових переказів (PayPal, Payoneer, TransferWise тощо), які дозволяють ідентифікувати платника, одержувача, призначення та інші реквізити платежу.

Оплата вважається здійсненою після зарахування коштів на рахунок Виконавця або після отримання від фінансового посередника належного підтвердження про здійснення оплати та списання коштів з рахунку Клієнта. Виконання замовлення до моменту отримання оплати можливе виключно за окремою домовленістю між Клієнтом та Виконавцем і така можливість не повинна розцінюватися Клієнтом, як стандартна умова Договору.

Умови повернення

Будь-яка оплата за Договором, крім сум, одержаних для відшкодування витрат Виконавця, є оплатою за надання послуг і НЕ ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ. Після оплати послуг та компенсації витрат Клієнт їх розмір вважається узгодженим.

Умови конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (надалі Політика) створена для впровадження основних цінностей у сфері захисту персональних даних та забезпечення принципів законності, правомірності та прозорості під час їх обробки. Приймаючи умови цієї Політики ви надаєте свою згоду на обробку ваших персональних даних у відповідності до правил, які в ній викладені. Ми спробуємо пояснити навіщо та яким чином будуть збиратися ваші персональні дані, розкриємо механізм їх обробки та технології, які це забезпечують, а також обсяг наших з вами взаємних прав та обов’язків. При розроблені цієї Політики ми врахували положення національного законодавства, Загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679) та Угоди про конфіденційність між ЄС і США (EU-US Privacy Shield Framework).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Будь-які дані, що розміщуються користувачем, вважаються такими, що розміщуються усвідомлено, добровільно і їх розміщення є підтвердження наявності у користувача права на використання таких даних.

Ми не здійснюємо перевірку розміщених користувачем даних за виключенням випадків, коли така перевірка необхідна для виконання наших зобов’язань перед користувачем або від користувача надійшло звернення з проханням провести таку перевірку.

МЕТА ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ


Цей сайт створений для вас, а тому збір та обробка персональних даних робиться виключно з однією метою – забезпечення зручного і безпечного використання сайту та виконання наших зобов’язань перед вами щодо надання послуг. Думаємо, ви погодитесь, що доволі складно надавати послуги, коли невідомо кому вони надаються та на яких умовах. Інформація, яку ми збираємо про вас необхідна нам для наступних цілей.

Ідентифікація користувача

Навряд чи вам хотілося, щоб ми зверталися до вас «Ей ти!» чи відправляли ваші замовлення вказуючи неповне ім’я одержувача. Для встановлення особи-користувача (контрагента, клієнта, замовника, одержувача) необхідно знати його ім’я, контактні дані, а також інші відомості, які дозволять його ідентифікувати. Саме ці дані і є первинними персональними даними, які містяться в обліковому записі користувача. Без наявності таких даних ми не зможемо забезпечити користувачу можливість персоніфікованого використання сайту, формування замовлень, забезпечити безпеку чи технічну підтримку, приймати оплату, відправляти товар, надавати послуги або здійснювати інше юридичне оформлення відносин між нами.

Виконання зобов’язань

Виконання переддоговірних заходів (перемовини, узгодження умов, сповіщення) та будь-яких зобов’язань перед користувачами не можливе без володіння інформацією про місце такого виконання (відправлення замовлень), контактними даними користувача чи його представника, на випадок, якщо сам користувач не має змоги прийняти виконання, інформацією про оплату тощо. Тому ми просимо надати таку інформацію та одержуємо її з інших джерел, які використовуються у процесі виконання наших зобов’язань перед користувачами (інформація від банківських установ про оплату, інформація від перевізників про факт одержання замовлення тощо).

Профайлінг та автоматизоване прийняття рішень

Ми не використовуємо одержані дані для формування профайлінгу чи будь-якого автоматизованого прийняття рішень, які можуть мати дискримінаційний характер для користувача або ставити його у більш вигідне становище у порівнянні з іншими користувачами.

Маркетингові цілі

Використання персональних даних для прямого маркетингу можливе шляхом інформування користувача про нові можливості сайту та нові продукти. Ваші персональні дані можуть використовуватися для відправлення рекламних повідомлень сторонніх осіб виключно після надання згоди на їх одержання. Якщо ви не бажаєте одержувати рекламні повідомлення ви можете здійснити певні налаштування в обліковому записі, проте слід пам’ятати, що відмовляючись від одержання повідомлень ви можете пропустити важливу новину щодо використання сайту або умов нашої співпраці.

Забезпечення мережевої та інформаційної безпеки

З метою захисту персональних даних користувачів відбувається збір персональних даних, які дозволяють ідентифікувати користувача як власника облікового запису, пристрою за допомогою якого відбувається доступ до сайту, cookies, IP-адреси тощо. Це необхідно для виявлення підозрілої активності, яка може бути свідченням того, що хтось використовує обліковий запис без вашого відома, зокрема мало місце незаконне заволодіння логіном чи паролем, викрадення пристрою, кредитної картки тощо.

Виявлення та запобігання правопорушенням

У випадку виявлення активності, яка може свідчити про готування чи вчинення користувачем правопорушення ми вважаємо за свій обов’язок сповістити компетентні органи про таку активність та передати персональні дані користувача, в об’ємі необхідному для кваліфікації таких діянь таідентифікації особи. Такі сповіщення можуть здійснюватися без попереднього повідомлення користувача.

У випадку виявлення ознак, що можуть свідчити про пряму чи опосередковану участь користувача у легалізації коштів, які одержані злочинним шляхом, ми можемо вимагати від користувача надання додаткової інформації для спростування таких підозр та сповістити компетентні органи про виявлені ознаки.

Статистика та дослідження

Під час використання сайту відбувається збір інформації, яка необхідна нам для статистичних чи дослідницьких цілей (наприклад: кількість відвідувачів з певної країни, кількість замовлень, час активності користувачів, найбільш популярні продукти тощо).Збереження інформації для статистичних чи дослідницьких цілей відбувається після знеособлення даних. Така інформація може оброблятися до того моменту поки вона не втратить для нас свою актуальність. Ми також можемо обмінюватися вказаною інформацією із компаніями партнерами та надавати доступ до неї іншим користувачам. Просимо поставитися із розумінням до того, що ми не маємо змоги видалити таку інформацію за вашим запитом. Вказана інформація знеособлюється, а тому відбувся розрив зв’язку між такою інформацію та вашими персональними даними.

ДЖЕРЕЛА ОДЕРЖАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Cookies, сессії, ip-адреса, історія перегляду (log)

Будь-який сайт побудований таким чином, що відбувається постійний обмін інформацією між вашим комп’ютером та нашими серверами. Коли ви намагаєтесь відвідати певну сторінку, від вас надходить запит, який обробляється нашими серверами. Отримавши такий запит наші сервери повертають вам певну інформацію. Таким чином відбувається спілкування між вашим комп’ютером та нашими серверами. В цьому спілкуванні важливу роль відіграють файли cookies та сесії, в яких зберігається інформація про певні параметри, які вами передаються та які нам необхідно отримати від вас при перегляді кожної наступної сторінки. Якщо ці дані не зберігати, то при завантаженні кожної наступної сторінки ви будете змушені вводити заново логін та пароль, ви не зможете переглядати товари, які раніше додали у кошик, зберігати налаштування сторінки, обрати мову відображення сайту тощо.

Отримавши від вас запит на перегляд певної сторінки сайту наші сервери фіксують з якої IP-адреси ви зробили цей запит та інші загальнодоступні параметри вашого комп’ютера чи програмного забезпечення (версія браузера, мова, розмір екрану тощо). Володіючи інформацією про те, з якої адреси чи за допомогою якого програмного забезпечення ви відвідуєте сайт, ми зможемо зробити перегляд для вас більш зручним, попередити випадки несанкціонованого доступу до вашого облікового запису, виявити шахрайські дії, призупинити атаки на наш сайт та зробити його використання більш зручним та безпечним для вас.

Вищевказані дані збираються автоматично при першому відвідуванні сайту та постійно змінюються в залежності від активності користувача.


Передача даних користувачем

Якщо у нас виникає потреба у персональних даних користувача для надання йому певних послуг користувач довідається про це через розміщення на сайті спеціальних форм, в які і необхідно буде ввести такі дані. Ми намагаємося реалізувати інтерфейс таким чином, щоб при виникненні потреби у персональних даних, користувач не зміг би завершити процедуру замовлення послуг, якщо такі дані не введені. Проте це не завжди можливо. Трапляються випадки коли нам необхідні буде одержати від користувача уточнюючу або додаткову інформацію (виявлення помилки в при заповненні форми, уточнення адреси, реквізитів, суми оплати тощо). Про такі випадки ми повідомимо вас окремо.


Обмін даними відбувається в електронній формі, ми не маємо змоги перевірити чи належать введені дані вам особисто. В окремих випадках ви можете вводити дані сторонніх осіб, оскільки такі особи будуть виступати одержувачами послуг, товарів, виступати вашими представниками, власниками засобів зв’язку чи приміщення, які вами вказані. Ми з повагою ставимося до прав та свобод не лише користувачів, але і осіб, чиї дані були нам передані. Ми залишаємо за собою право перевірити такі дані та, за потреби, одержати від вас підтвердження права на передачу таких даних.

Кореспонденція

Ми будемо зберігати повідомлення, сповіщення та іншу кореспонденцію, яка від вас надходить, незалежно від її форми та способу одержання. Ми також зберігаємо наше з вами спілкування. У випадку, якщо в повідомленнях або під час спілкування ви надаєте додаткові персональні дані, ми можемо їх використати для створення, зміни або видалення інших персональних даних. На персональні дані, які отримані через повідомлення або під час спілкування поширюються правила, що застосовуються до подібного типу персональних даних, одержаних іншим чином.

Повідомлення та спілкування можуть піддаватися автоматизованій обробці для виявлення ознак, що свідчать про розсилання спаму, рекламних повідомлень, погроз, образ, шахрайства чи вчинення інших діянь, які можуть бути кваліфіковані як правопорушення або порушення умов цієї Політики чи інших правил.

У випадку розміщення на сайті, інших ресурсах або надсилання третім особам у приватному порядку будь-яких претензій, які стосуються нас або третіх осіб, ми можемо без згоди користувача використати повідомлення та спілкування для спростування таких претензій або пояснення обставин про, які в них йдеться. Повідомлення та спілкування можуть бути використані перед судом та іншими органами в якості доказу.

Загальнодоступні джерела

Якщо за допомогою переданих персональних даних ми не зможемо зв’язатися із користувачем (помилка, недоступність, потрапляння повідомлення в спам тощо) або наявна інформація недостатня для належного виконання наших зобов’язань, ми спробуємо уточнити ці дані у користувача або одержати їх із загальнодоступних джерел.

Якщо у відносинам між нами та користувачем використовувалися сторонні сервіси, зокрема торгові площадки, соціальні мережі, засоби комунікації чи посередницькі послуги третіх осіб, за наявності технічної можливості (API, протокол обміну даними тощо), ми можемо спробувати одержати додаткову інформацію з вищевказаних джерел.

Всі одержані нами дані, незалежно від того одержані вони від користувач чи з інших джерел, будуть доступні користувачу через його обліковий запис. На запит користувача ми зобов’язуємося надати вичерпну інформацію про джерело одержання його персональних даних.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ

Відкликання згоди

Користувач має право у будь-який час відкликати свою згоду на обробку його персональних даних. Відкликання згоди не спростовує законність обробки персональних даних до такого відкликання. Відкликання користувачем згоди щодо використання всіх персональних даних відбувається шляхом видалення облікового запису користувача, а у випадку відкликання згоди на обробку окремого типу даних – шляхом видалення цих даних за допомогою інтерфейсу.

Обмеження використання

Обмеження використання даних здійснюється користувачем за допомогою інтерфейсу сайту, а у випадку, якщо такого функціоналу не передбачено – за заявою. В період обмеження використання даних ми маємо право призупинити виконання наших зобов’язань перед користувачем без настання будь-яких негативних наслідків (штраф, пеня, відшкодування шкоди, виплата компенсацій, спростування чи застосування інших санкцій).

Виправлення та стирання даних

Користувач має право видалити свій обліковий запис та персональні дані, крім випадків визначених цією Політикою або іншими умовами сайту.


Користувач має право змінити або стерти введені ним персональні дані використовуючи інтерфейс та функціональні можливості сайту. Якщо зміна чи стирання персональних даних за допомогою інтерфейсу сайту виявиться неможливою чи недоступною, користувач може звернутися із відповідним проханням до служби підтримки. Зміна або стирання введеної користувачем інформації службою підтримки можливі виключно за сукупності наступних умов:

a) інтерфейс сайту не дозволяє здійснити таку зміну чи стирання самостійно;

b) користувач був ідентифікований як власник облікового запису чи персональних даних;

c) дані для зміни є правдивими;

d) зміна або стирання не призведе до ускладнення подальшого використання сайту користувачем;

e) відсутня необхідність збереження первісного варіанту персональних даних з метою формування, здійснення або захисту правових претензій;

f) відсутні інші правові підстави та необхідність, які дозволяють зберегти первісний вигляд персональних даних.

У випадку якщо зміна чи стирання даних може призвести до ускладнення подальшого використання сайту чи виконання наших зобов’язань перед користувачем користувач повинен надати згоду на вчинення таких дій.

Мобільність даних

Користувач має право зберігати власні персональні дані та введену ним інформацію (експорт даних) або одержувати до неї доступ з використанням технологій, які доступні на сайті. Хоча ми намагаємося реалізувати мобільність даних у загальноприйнятих форматах, ми не можемо впровадити всі можливі технології експорту та мобільності даних та не виконуємо прохання користувачів щодо впровадження конкретних технологій, протоколів чи форматів.

Відкликання згоди на обробку, обмеження використання, зміна або стирання персональних даних не є абсолютним та відбувається з урахуванням інших положень цієї Політики.

ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

Вся інформація обробляється за допомогою загальнодоступних технологій. Інформація про технології, які використовуються при обробці даних може бути надана користувачу на його запит лише в об’ємі, що дозволяє ідентифікувати технологію (мова програмування, тип бази даних, назва операційної системи тощо). Розкриття технологій, які є об’єктом інтелектуальної власності (коду, алгоритмів, структури баз даних, патернів, бібліотек, методів шифрування тощо) не розкривається.

Передача даних між користувачем та нашими серверами відбувається за допомогою різних протоколів передачі даних, а тому ступінь захищеності та можливість застосування конкретних методів автентифікації та шифрування залежить від конкретної технології. Передача найбільш важливої інформації між користувачем та сайтом відбувається з використання протоколу HTTPS, який дозволяє забезпечити автентифікацію та шифрування комунікацій. Якщо виникнуть проблеми із передачею даних по протоколу HTTPS ви отримаєте відповідне сповіщення програми за допомогою якої переглядаєте сайт (вебперезлядач). В такій ситуації радимо обмежити передачу важливої інформації до усунення проблем або одержання від нас окремих вказівок.

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Час зберігання даних залежить від мети використання конкретних даних, а тому у різних даних різний період зберігання.

Бази даних

Вся інформація зберігається в базах даних до того моменту поки користувач її не видалить або не буде видалено обліковий запис користувача. Таким чином, користувач самостійно визначає час, протягом якого введена інформація буде зберігатися в базах даних. Окремі дані також необхідні для виконання наших зобов’язань перед користувачем, а тому така інформація зберігається на інших умовах (див. пункт «Контактні дані контрагентів»).

Розподілені бази даних, розподілені файлові системи, шифрування

Час зберігання файлів та даних користувачів, які обробляються з використанням розподілених баз даних та файлових систем, залежить від особливостей технологій, на яких вони побудовані. Окремі технології розподіленого зберігання даних обмежують можливість їх зміни чи видалення (наприклад блокчейн), а тому надаючи згоду на обробку персональних даних користувач підтверджує свою обізнаність із особливостями такої технології та надає згоду на її використання.

У випадку зберігання даних в зашифрованому вигляді, що унеможливлює ідентифікацію інформації та її належність конкретному користувачу, така інформація зберігається необмежений час, незалежно від її цінності. Видалення зашифрованої інформації може відбуватися виключно користувачем, який її розмістив та з використанням інтерфейсу користувача. Ми мінімізуємо випадки зміни чи видалення зашифрованої інформації, оскільки це може призвести до порушення цілісності баз даних чи іншої інформації.

Резервні копії та реплікація

Для забезпечення захисту інформації постійно створюються резервні копії баз даних за різний період (місяць, тиждень, день, година тощо). Строк зберігання попередніх резервних копій залежить від того, чи створені нові резервні копії у кількості необхідній для відновлення даних у випадку виникнення технічного збою.

Архівна копія бази даних вміщує в собі дані всіх користувачів, тому ми не можемо забезпечити зміну чи видалення персональних даних конкретного користувача з архівної копії, оскільки це може призвести до порушення цілісності даних всіх користувачів. Проте, якщо користувач змінить або видалить свої персональні дані, то через певний час архівна копія із первинними даними буде замінена на архівну копію оновленої бази даних. Тобто, архівна копія з первісними даними буде видалена.

Окрім резервних копій відбувається також дублювання даних в режимі реального часу (реплікація). Реплікація необхідна для прискорення роботи сайту та швидкого відновлення останніх даних у випадку технічного збою. Реплікація відбувається при додаванні, зміні та видаленні даних, а тому у випадку видалення вами будь-яких даних чи облікового запису, дані будуть видалені на всіх репліках.

Cookies та сесії

Час зберігання файлів cookies залежить від їх призначення. При першому відвідуванні сайту або збереженні певних налаштувань ми визначаємо оптимальний час зберігання cookies. Деякі файли cookies, зокрема налаштування мови, типу валюти, фільтрів та параметрів відображення списків, не містять у собі персональних даних, а тому ми встановлюємо доволі тривалий строк їх зберігання. Файли cookies, які використовуються для збереження більш важливої інформації, такі як номер сесії, окремі параметри облікового запису, права доступу, зберігаються до того часу, поки користувач авторизований на сайті. Як тільки користувач вирішите вийти зі свого облікового запису ці дані автоматично видаляються.

Оскільки файли cookies зберігаються у вебпереглядачі ви можете видалити їх самостійно. Звертаємо увагу, що видалення файлів cookies призведе до скидання налаштувань, які були вами зроблені перебуваючи на сайті. Якщо ви використовуєте чужий комп’ютер або не впевнені в тому, що до нього не мають доступ сторонні особи, радимо після використання сайту вийти зі свого облікового запису для очищення файлів cookies.

На відміну від файлів cookies, сесії зберігаються на нашому сервері та автоматично видаляються після вашого виходу з облікового запису, а також у випадку відсутності вашої активності на сайті певний час. Проте вам не варто перейматися, відразу після поновлення своєї активність на сайті файли сесії будуть заново створені на підставі даних, які були вами введені в налаштуваннях облікового запису та даних файлів-cookies, що зберігаються у вебпереглядачі.

Історія активності (log)

Історія активності відвідування сайту зберігається протягом періоду необхідного для забезпечення безпеки користувача та функціонування програмного забезпечення. Ми не маємо на меті зберігати відповідну інформацію протягом тривалого часу.


Кореспонденція та спілкування

Період зберігання даних, що були одержані через повідомлення чи в процесі спілкування залежить від характеру таких даних, а також існування умов, які призвели до необхідності їх одержання. Ми можемо обмежити можливість видалення користувачем власних повідомлень у випадку, якщо це необхідно для виконання наших зобов’язань перед користувачем або третіми особами, підтвердження такого виконання або існує необхідність їх збереження з метою формування, здійснення або захисту від правових претензій.


Персональні дані користувачів

Персональні дані користувачів (клієнтів, контрагентів, осіб, які замовляли послуги, з якими укладалися будь-які договори) зберігаються до моменту її видалення користувачем або протягом всього часу існування облікового запису, а також протягом часу, який необхідний для забезпечення виконання наших зобов’язань перед такими користувачами. Після виконання зобов’язань така інформація буде нами зберігатися в межах:

а) строків, протягом яких такі особи можуть пред’явити до нас свої вимоги стосовно виконання зобов’язань;

b) строків, які визначені законодавством як мінімальні для зберігання такої інформації або носіїв на яких вона зберігається (зберігання фінансової та бухгалтерської документації, зберігання інформації про транзакції, зберігання інформації, яка використовувалася під час фінансового моніторингу тощо);

с) строків, протягом яких така інформація може бути витребування компетентними органами держави для виконання покладених на них функцій (податковими, правоохоронними, судовими чи іншими контролюючими органами).

Якщо видалення користувачем свого облікового запису було здійснено раніше закінчення строку зберігання даних визначених цим пунктом, то ми маємо право зробити копію вищевказаної інформації.

Передана інформація


Ми не можемо впливати на час зберігання інформації особами, які залучалися до виконання наших зобов’язань перед користувачем, зокрема операторами поштового зв’язку, провайдерами, перевізниками, кур’єрськими службами, банківськими чи фінансовими установами, адвокатами, консультантами та будь-якими іншими особами. Ми також не приймаємо участь у вирішення конфліктів і спорів користувача із такими особами, якщо передача інформації обумовлена виконанням зобов’язань перед користувачем.

Інформація, яка була передана вищевказаним особам з метою виконання зобов’язань перед клієнтами обробляється та зберігається ними на власних умовах. Ми не встановлюємо та не контролюємо строки зберігання такої інформації.

Інформація про згоду на обробку персональних даних

Законодавство окремих держав покладаєна нас обов’язок доводити факт одержання добровільної згоди на обробку персональних даних користувачів. Необхідність такого доведення може виникнути будь-коли, а тому ми зберігаємо інформацію, яка дозволить нам підтвердити вашу згоду з цією Політикою та іншими правилами користування сайтом.

Ми не повідомляємо про закінчення строку зберігання даних, необхідність їх актуалізації чи видалення.

ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Одержання даних у приватний спосіб

Ми можемо передавати персональні дані афілійованим особам для забезпечення виконання зобов’язань перед користувачами. Використання персональних даних афілійованими особами відбувається на умовах, які не можуть погіршувати становище чи зменшувати обсяг прав визначених цією Політикою. Під афілійованими особами ми розуміємо наші філії, представництва, партнерів та об’єднання до складу яких ми входимо.

Надання доступ до персональних даних нашим працівникам, контрагентам та агентам, які її обробляють відбувається з дотриманням цієї Політики та одержання від таких осіб письмових зобов’язань щодо нерозголошення.

Для забезпечення користування сайтом та виконання зобов’язань перед користувачами ми залучаємо третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані користувачів. До таких осіб належать банківські установи, поштові оператори, оператори засобів зв’язку, суб’єкти, які виступають посередниками між нами та користувачем тощо. Ми завжди прагнемо залучати лише надійних контрагентів, проте не можемо повною мірою відповідати за їх дії.

Передача персональних даних стороннім особам для виконання зобов’язань перед клієнтами відбувається за наявності у таких осіб політики захисту персональних даних.

У випадку наявності реальних підозр, що окремі особи використовують персональні дані користувача і такі дані могли бути одержані від нас, ми готові докласти усіх зусиль для встановлення умов, які сприяли одержанню ними цих даних.

Одержання даних у публічний спосіб

Ми не розміщуємо публічно ваші персональні дані без повідомлення про таке розміщення та без одержання вашої згоди. Якщо механізм роботи сайту передбачає, що певні дані є доступними публічно, проте ви із цим не згодні, рекомендуємо вам не розміщувати їх.

У випадку публічного розміщення користувачем окремих персональних даних на сайті, вам слід усвідомлювати, що доступ до таких даних може отримувати необмежено коло осіб, а також програми, які здійснюють автоматизований збір даних (пошукові роботи, боти, парсери). Ми не відповідаємо та не можемо гарантувати, що публічні дані не будуть використані будь-ким. Ми також не можемо впливати на осіб, які зберігають у себе копії персональних даних, що були розміщені вами публічно. Вам потрібно розуміти, що обмеження, зміна чи видалення персональних даних на нашому сайті жодним чином не призведе до їх зміни чи видалення на сторонніх ресурсах. Ми не приймаємо участь у вирішенні спорів з третіми особами, які використовують персональні дані, що були одержані публічно з нашого сайту.

Передача до третьої країни

Ми не обмежуємо можливість використання сайту іноземним громадянами чи особам, які перебувають в інших країнах. Обмін інформацією між користувачем та сайтом відбувається каналами зв’язку, які можуть проходити через декілька країн.

Ми не розкриваємо місцезнаходження серверів та провайдерів, які забезпечують роботу сайту, але мусимо вас повідомити, що вони знаходяться в різних країна світу. На сайті використовується технологія розподіленого зберігання баз даних та файлів (CDN). Це необхідно для того, ви могли якомога швидше одержати контент з найближчого до вас сервера. Технологічно такий механізм передбачає зберігання даних в різних країнах. При виборі країни для розміщення сервера ми надаємо перевагу тим країнам, які поважають верховенство права, забезпечують повагу до прав людини та фундаментальних свобод.

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ТА СПОРІВ

Якщо у вас є зауваження стосовно обробки персональних даних ви можете звернутися до нас за допомогою форми зворотного зв’язку, контактних даних на сайті чи за реквізитами, які вказані в цій Політиці. Будь-які звернення необхідно подавати виключно українською чи англійською мовами. Це не означає, що ми не будемо розглядати звернення адресовані іншими мовами, проте є ризик того, що ми можемо неправильно зрозуміти суть вашого звернення. Усі відповіді на ваші звернення також будуть надсилатися українською або англійською мовами.

Якщо у вас є складнощі щодо звернення українською або англійською мовами ви завжди можете звернутися за допомогою до юристів або направити своє звернення до компетентного наглядового органу, який виконує функції щодо захисту персональних даних.

Відповідь на звернення користувачів в електронній формі надаються безкоштовно. У випадку якщо користувач бажає одержати відповідь у письмовій формі, що створює додаткові витрати, ми можемо просити користувача оплатити такі витрати.

Публічна оферта

Ця оферта є публічною пропозицією Компанії (наділі Пропозиція) укласти договір стосовно послуг, що пропонуються до замовлення на даному сайті. Пропозиція вважається дійсною за умови доступності послуги до замовлення та наявності на сторінці з описом функціоналу, який дозволяє оформити замовлення на обрану послугу.

Невід’ємною частиною цієї Пропозиції є Політика Компанії, яка складається з Умов доставки, Політики повернення, Умови конфіденційності та Правила користування. Відмова або непогодження клієнта з Політикою Компанії свідчитиме про беззаперечну та безвідкличну відмову клієнта від прийняття (акцептування) цієї Пропозиції

Підтвердження замовлення та здійснення оплати одним із запропонованих способів є беззаперечним свідченням прийняття (акцептування) вказаної Пропозиції та Політики Компанії.

1. Терміни та визначення

1.1. Для цілей даної Пропозиції та умов укладеного на її виконання договору застосовуються наступні терміни:

Компанія – під компанією розуміється фізична особа-підприємець Білик Ігор Анатолійович, який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №20720060002023701 та здійснює господарську діяльність за адресою: вул. Олександра Довженка, буд. 2, м. Київ, Україна.

клієнт – будь-яка фізична особа, що прийняла (акцептувала) пропозицію Компанії шляхом розміщення на сайті замовлення стосовно конкретної послуги, оплатила замовлення, а також особа, яка вказана в якості отримувача послуги.

послуга – товар, роботи чи послуги, які пропонуються Компанією шляхом розміщення інформації про них на сайті;

пропозиція–інформація про послугу із зазначенням доступності послуги до замовлення, ціни, характеристик та інших умов.

замовлення– підтверджений та оплачений список послуг, які клієнт має наміру придбати в Компанії.

сайт – цей сайт https://soter.kiev.ua або будь-який інший сайт Компанії, за допомогою якого клієнт може оформити та оплатити замовлення.

обмежувальні заходи – обмеження чи заборони на вчинення певних дій або володіння, користування чи розпорядження певним майном.

супровідні платежі – будь-яке мито, податки, збори та інших платежів, в тому числі первинні, повторні та додаткові, які підлягають сплаті на вимогу супроводжуючих суб’єктів.

фінансові посередники – банки, банки-кореспонденти, платіжні сервіси та системи, фінансові установи та організації, фінансові посередники та інші суб’єкті, які обслуговують клієнта чи Компанію під час здійснення, обробки або отримання платежу.

супроводжуючі суб’єкти – фінансові посередники та служби доставки, оператори поштового зв’язку, кур’єрські служби, митні органи та брокери, а також інші суб’єкти, які взаємодіятимуть з клієнтом на етапі оплати чи доставки послуг.

2.Мета та предмет

2.1.Вартість послуг визначається для кожного клієнта індивідуально після аналізу обставин та визначення складності та доводиться до відома клієнта за допомогою наданих ним контактних даних. Умови договору про надання правової допомоги, в т.ч. вартості послуг є конфіденційною інформацією.

2.2. Компанія зобов’язується надати послуги, інформація про які розміщена на сайті, за умови, що:

 • вартість замовлення було сплачено в повному розмірі;
 • не виявлено обмежувальні заходи, що перешкоджають виконанню замовлення;
 • під час обробки замовлення не виявлено інших перешкод для виконання замовлення.

2.3.Будь-яка особа може оформити замовлення, а Компанія зобов’язується його виконати на умовах визначених цією Пропозицією

2.4.Інформація про послуги на сторінках в соціальних мережах, маркетплейсах, рекламних оголошеннях, повідомленнях, які заадмініструються Компанією або третіми особами (надалі зовнішні канали продажу) вважається публічною пропозицією якщо умови надання послуг на зовнішніх каналах продажу співпадають з умовами на цьому сайті.

3. Оформлення та обробка замовлення

3.1.Додавання послуг до замовлення та його оформлення здійснюється клієнтом шляхом направлення Компанії повідомлення із проханням сформувати замовлення.

3.2.  Для оформлення замовлення необхідно виконати наступні дії:

 • узгодити з Компанією можливість надання послуги та її вартість;
 • повідомити коректні дані для формування замовлення;
 • обрати спосіб та умови оплати (за наявності);
 • повідомити інші відомості, які можуть знадобитися для виконання замовлення (додати коментар до замовлення, вказати додаткові контактні дані, обрати інші умови тощо);
 • підтвердити замовлення натиснувши на відповідну кнопку;
 • оплатити замовлення.

3.3. Після підтвердження замовлення клієнта буде переадресовано на сторінку оплати або сторінку сформованого замовлення, де буде запропоновано обрати умови та спосіб оплати.

34. Оформлення замовлення, які надійшли за допомогою повідомлень здійснюється представниками Компанії в ручному режимі та може тривати до трьох робочих днів. Вказаний строк може бути продовжено, якщо наданої клієнтом інформації недостатньо для оформлення замовлення.

3.56. Замовлення вважається оформленим після отримання компанією інформації про надходження оплати, а у випадку узгодження особливих умов оплати – після виконання таких умов.

3.6. Під час обробки замовлення відбувається перевірка коректності введених даних, доступності послуги, наявності оплати, дотримання вимог законодавства, гарантій та застережень, а також інших умов цієї Пропозиції.

4. Умови та способи оплати

4.1. Компанія ПРИСТУПАЄ ДО ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ НА РАХУНОК АБО ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ВІД ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА НАЛЕЖНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ТА СПИСАННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ КЛІЄНТА. Виконання замовлення до моменту отримання оплати можливе виключно за окремою домовленістю між клієнтом та Компанією і така можливість не повинна розцінюватися клієнтом як стандартна умова цієї Пропозиції.

4.2.Компанія не приймає в якості підтвердження оплати будь-які документи від клієнта (платіжні доручення, копії квитанцій, скріншоти тощо) до моменту зарахування коштів на рахунок Компанії.

4.3. Вартість замовлення визначається СУМОЮ ВСІХ ПОСЛУГ, ЯКІ БУЛИ ДОДАНІ ДО ЗАМОВЛЕННЯ, З УРАХУВАННЯМ ЗНИЖКИ ТА СУПРОВІДНИХ ПЛАТЕЖІВ, які Компанія має право нарахувати та включити до вартості замовлення.

4.4. Компанія може здійснити перерахунок вартості послуг, які додані до замовлення, якщо в період між оформленням замовлення та його оплати вартість послуг було змінено.

4.5. У випадках визначених національним законодавством країни або наддержавним чи торговими утвореннями (Європейський союз, Зона вільної торгівлі, Митний союз тощо), резидентом яких є Компанія або клієнт, до вартості замовлення може бути додано розмір супровідних платежів.

4.6. Під час оформлення замовлення клієнту може бути запропоновано обрати умови оплати та  один із доступних способів оплати:

 • за допомогою платіжної картки;
 • за банківськими реквізитами;
 • за певним платіжним ідентифікатором;
 • за допомогою платіжної системи;
 • тощо.

4.7. Якщо між клієнтом та Компанією не досягнуто домовленості про застосування інших способів оплати клієнт може оплатити замовлення виключно тими способами оплати, які запропоновані під час оформлення замовлення.

4.8. Під час оплати замовлення з клієнта можливе стягнення додаткової комісії чи інших платежів, які передбачені правилами фінансового посередники. У випадку розходження валюти в платіжному сервісі та рахунку, з якого здійснюється оплата, може відбувати конвертація (в т.ч. подвійна конвертація), що може призвести до списання з рахунку клієнта більшої суми ніж вказана в замовленні.

4.9. Якщо після оплати Компанією було отримано суму меншу ніж вказана в замовленні, клієнт зобов’язаний доплатити різницю в узгоджені з Компанією строки та спосіб.

5. Виконання замовлення

5.1. Замовлення ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ПІСЛЯ ЙОГО ОБРОБКИ і виконується Компанією в межах строків, які були повідомлені на сторінці з послугами або під час оформлення замовлення.

5.2. Компанія може інформувати клієнта про стан виконання замовлення та запитувати додаткову інформацію використовуючи контактні дані, які були повідомлені клієнтом.

5.3. Компанія може призупинити або відмовитися від виконання замовлення, якщо для належного виконання замовлення потрібні додаткові відомості від клієнта і клієнт їх не повідомляє або не реагує на запити Компанії.

5.4. Строк виконання замовлення може бути продовженим на весь період, протягом якого клієнтом не надавалася інформація за вимогу Компанії.

5.5. У випадку відмови Компанії від виконання замовлення повернення коштів відбувається відповідно до Правил повернення.

5.6. Замовлення вважається виконаним Компанією з моменту вчинення дій, які є предметом наданої послуги.

6. Гарантії та Застереження

6.1. Компанія приймає та зобов’язується виконати замовлення за умови, що Клієнт відповідає наступним вимогам:

 • володіє достатнім обсягом правосуб’єктності для здійснення замовлення, оплати, взаємодії з супроводжуючими суб’єктами та отримання послуг;
 • оплата послуг була здійснені за рахунок коштів, які здобуті у законний спосіб і клієнт їх може підтвердити підтвердження таких коштів;
 • до клієнта та його пов’язаних осіб не застосовано обмежувальні заходи в країні, резидентами яких вони є, в Україні, країнах Європейського союзу, Сполучених штатах Америки, країнах, резидентами яких є супроводжуючі суб’єкти;

6.2. Компанія не несе відповідальність за функціонування платіжних систем та сервісів, за допомогою який здійснюється оплата і не може гарантувати їх безперебійну та безпомилкову роботу. Компанія зобов’язується вжити всіх залежних від неї заходів (згенерувати посилання, забезпечити переадресацію) для того, що клієнт зміг потрапити на сайт платіжного сервісу. Компанія не несе відповідальності, якщо клієнта було переадресовано на невідповідний інтернет-ресурс (підміна url, спуфінг) внаслідок наявності зловмисного програмного забезпечення на стороні клієнта чи платіжного сервісу або в результаті шахрайських дій сторонніх осіб.

6.3. Компанія не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність фінансових посередників та інших супроводжуючих суб’єктів.

6.4. Компанія не несе відповідальності та не компенсує клієнту будь-які платежі, які вимагаються чи були стягнуті з клієнта супроводжуючими особами, незалежно від того законними чи незаконними були такі вимоги.

6.5. Будь-яка відмова клієнта від оплати платежів на вимогу супроводжуючих суб’єктів прирівнюється до відмови клієнта від приймання замовлення.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Клієнт та Компанія звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне дотримання умов цієї Пропозиції та майбутніх договорів у випадку форс-мажорних обставин, що, як обґрунтовано вважається, не залежать і безпосередньо позначаються на них.

7.2. Обставини форс-мажору, серед іншого, включають: війну, військові дії, будь-які правові режими, пов'язані з бойовими діями, збройні конфлікти; запровадження режиму надзвичайного стану, пожежу не з вини Компанії, вибух; дії та акти органів законодавчої, виконавчої або судової влади, що унеможливлюють або ускладнюють діяльність Компанії чи клієнта; зовнішній вплив природних явищ, як-то: підтоплення, затоплення, сильні пориви вітру, землетрус, епідемія та інше; інші обставини надзвичайного характеру, які особа, що перебуває під їх впливом, не могла ані передбачити на дату прийняття цієї Пропозиції чи укладення договору, ані запобігти розумними діями.

7.3. Особа, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, коли їй стало відомо про обставини форс-мажору, письмово повідомляє іншу сторону про початок і припинення таких обставин. У випадку коли особа через об'єктивні причини не мала можливості здійснити повідомлення про форс-мажорні обставини таке повідомлення повинно бути здійснено протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту, коли в особи з'явилась така можливість.

7.4. У випадку форс-мажору дія цієї Пропозиції та пов’язаного з нею договору може бути припинена в повному чи частковому обсязі на строк дії відповідної обставини.

7.5. Існування форс-мажору повинно бути підтверджене відповідним документом компетентного органу згідно з вимогами чинного законодавства країни, резидентом якої є особа, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин.

8. Правила вирішення конфліктів та спорів

8.1. Вирішення будь-яких конфліктів та спорів між Компанією та клієнтом залежить від того, резидентом якої країни є клієнт та Компанія.

8.2. У випадку, якщо клієнт є резидентом України всі конфлікти та спори вирішуються національними судами України у відповідності до національного законодавства України.

8.3. У випадку, якщо клієнт не є резидентом України до майбутніх договірних відносин між клієнтом та Компанією буде застосовуватися право України. Клієнт погоджується з тим, що застосування права України не обмежує захист прав споживача, які надають йому імперативними нормами права держави, у якій є його місце проживання, перебування або місцезнаходження.

8.4. Всі неврегульовані між іноземним клієнтом та Компанією суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають стосовно дотримання цієї Пропозиції чи майбутніх договорів або у зв’язку з ними, в тому числі ті, що стосуються їх виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають розв’язанню судами України.

Чи можуть затримувати?

Затримання при перевірці документів

Затримання особи може відбуватися під час превентивних поліцейських заходів або під час заходів визначених п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

В обох випадках затримання може здійснюватися виключно при вчиненні або виявленні ознак складу кримінального та/або адміністративного правопорушення.

Якщо працівник поліції не вчинив дії, які повинні передувати вимозі про надання документів, відмова не може розцінюватися, як непокора.

Процедура затримання:

 1.  складається протокол (під час затримання), в якому зазначаються:
  1. дата і місце його складення;
  2. посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол;
  3. відомості про особу затриманого;
  4. час і мотиви затримання.
 2. протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим;
 3. негайно повідомляються її родичі;
 4. інформування центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" особи, до яких застосовано адміністративний арешт, мають право на на безоплатну вторинну правову допомогу.

Затримання після вручення повістки

Врученя повістки є способом виклику, а не способом затримання. Суть повістки - донести інформацію про виклик.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Затримання можливе в наступних випадках:

 1. вчинення адміністративного правопорушення (в т.ч. порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію);
 2. без рішення суду у випадку необхідності затримання особи, яка щойно вчинила злочин;
 3. за рішенням суду в межах крмінального провадження у випадку необхідності затримання особи, яка вчинила злочин.

Порушенням законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вважається ухилення від мобілізації, а не ухилення від військового обліку чи відмова від вручення повістки.

Перелік адміністративних правопорушень та органів, які можуть здійснювати адміністративне затримання визначено в ч. 1 ст. 262 КУпАП або повинн бути визначено законом.

Хто може перевіряти документи?

Законом Укрїани "Про національну поліцію" не передбачено процедури безпідставної перевірки документів.

Перевірка документів відбувається в наступних випадках:

 1. здійснення превентивних поліцейських заходівn55;
 2. здійснення заходів визначених п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану";

Превентивні поліцейські заходи

Статтею 31 Закону України "Про національну поліцію" передбачено, що перевірка документів може здійснюватися під час превентивних заходів.

Поліцейський зобов’язаний повідомити:

 1. причини застосування превентивних заходів до особи;
 2. довести до відома особи нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.

Згідно зі статтею 32 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках:

 1. якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених;
 2. якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
 3. якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
 4. якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
 5. якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
 6. якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

При здійсненні превентивних заходів поліцейський повине (ст. 18 ЗУ "Про національну поліцію"):

 1. Назвати своє прізвище, посаду, службове звання;
 2. Пред’явити своє посвідчення на її вимогу;
 3. Дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;
 4. Поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у своїх руках.

Перевірка у зв'язку із воєнним станом

Дана процедура відрізняється від перевірки документів поліцейськими під час превентивних заходів.

Перевірка документів під час здійснення заходів визначених п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" повинна підбуватися у чітків відповідності до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану атвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1456.

Така перевірка має певні умови:

 1. може здійснюватися виключно уповноваженою особою;
 2. уповноважена особа має бути призначена наказом коменданта;
 3. перевірка здійснюється на підставі наказу військового командування разом із військовими адміністраціями.

Уповноважена особа має перевіряти дкументи в таких випадках:

 1. розшуку, або безвісно зниклої особи;
 2. якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
 3. якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;
 4. якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;
 5. якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
 6. якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;
 7. порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Як видно з переліку, більшість підстав співпадають із підставам для перевірки в межах превентивних заходів.

Працівники поліції

Повноваження органів поліції щодо мобілізації визначно пунктом 56 пунктом 56 Порядку від 30 грудня 2022 р. № 1487 і вони жодним чином не стосуються вручення повісток громадянам.

Відповідно до пункту 56 пунктом 56 Порядку від 30 грудня 2022 р. № 1487 Національна поліція має право:

 1. здійснювати досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 335, 336, 337 Кримінального кодексу України;
 2. за зверненням районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснювати адміністративне затримання та доставлення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 3. за вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подає відомості стосовно відсутності (наявності) судимості у призовників.

Вказаний перелік повноважень є вичерпним і він не містить повноважень на врученням повісток чи участь у їх врученні.

Працівники поліції не повинні ходити спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, оскільки в них є інші обов'язки.

Роботодавці

Виклик може здійснювати не лише повістками. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можути видати розпрядження керівникам (головам) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій про необхідність оповіщення про виклик.

Форма розпорядження затверджена Додатком №13 до Порядку від 30 грудня 2022 р. № 1487.

Розпорядження повинно містити:

 • найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації;
 • найменування територіального центру  комплектування;
 • дату та час прибуття;
 • адресу прибуття;
 • кінцеву дату, до якої потрібно прозвітувати про сповіщення;
 • військове звання, підпис, прізвище та власного імені керівника територіального центру комплектування та соціальної;
 • дату видання;
 • печатку керівника територіального центру комплектування та соціальної.

Алгоритм дій

У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

якщо працівник є на роботі

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення;
 2. довести його до відома працівника під особистий підпис у частині, що стосується його прибуття;
 3. надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 4. вручити повістку;
 5. забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям.

якщо працівник відсутній

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення;
 2. надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 3. письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні.

Вимоги до використання електрогенераторів - це не лише дозволи та податки

Ажіотаж з електрогенераторами породив багато хайпу щодо дозволів та податків. Це позитивно вплинуло на правове регулювання і ряд норм були актуалізовані по потреб сьогодення. Дозволи стали не потрібні, податки наче можна поки не платити. Добре, що на цьому все і зупинилося. Адже, дизельні, бензинові та газові генераторі є ще й доволі небезпечними об’єктами.

Інші способи виклику

Виклик може здійснювати не лише повістками. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можути видати розпрядження керівникам (головам) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій про необхідність оповіщення про виклик.

Форма розпорядження затверджена Додатком №13 до Порядку від 30 грудня 2022 р. № 1487.

Розпорядження повинно містити:

 • найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації;
 • найменування територіального центру  комплектування;
 • дату та час прибуття;
 • адресу прибуття;
 • кінцеву дату, до якої потрібно прозвітувати про сповіщення;
 • військове звання, підпис, прізвище та власного імені керівника територіального центру комплектування та соціальної;
 • дату видання;
 • печатку керівника територіального центру комплектування та соціальної.

Алгоритм дій

У разі отримання розпоряджень районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

якщо працівник є на роботі

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення;
 2. довести його до відома працівника під особистий підпис у частині, що стосується його прибуття;
 3. надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 4. вручити повістку;
 5. забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям.

якщо працівник відсутній

 1. видати наказ (розпорядження) про оповіщення;
 2. надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 3. письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні.

За кордоном

Пунктом 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачено, що у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Закордонні дипломатичні установи України ведуть окремий облік осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку (назвемо його консульський військовий облік). Консульські установи не наділенні повноваженням щодо ведення обов'язкового консульського обліку всіх громадян України, які перебувають за кордоном.

Якщо особа стала на консульський облік, то протягом 7-ми днів з моменту взяття її на облік закордонні дипломатичні установи України повідомляють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України про зареєстрованих осіб.

Сприяння у поверненні

В разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період) закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну. Вказані повноваження поширюються на всіх громадян України, а не лише на тих, які стали на консульський облік.

Сприяння не дає можливість застосувати примусове повернення громадян України чи інші заходи для гарантованого повернення. Повноваження закордонних дипломатичних установ України є обмежені, оскільки вони не мають обмежені права на діяльність в юрисдикції іншої держави, а тим більше, застосовування примусових заходів чи вчинення інших дій квазі-воєнного характеру.

Можна констатувати, що їх функція зводитиметься виключно до інформаційного супроводу національних органів, які здійснюватимуть вручення повісток та притягнення осіб до юридичної відповідальності за ухилення від військового обліку чи виклику, адже в порядку дипломатичної взаємодії закордонні дипломатичні установи України мают можливість отримувати інформацію від іноземних органів та передавати її органам влади України.

Виїхавши до іншої держави особа, яка не стала на консульський облік, продовжує перебувати на військовому обліку в Україні за зареєстрованим місцем свого проживання і на неї покладаються всі обов'язки щодо військового обліку, які вона мала б перебуваючи в Україні.