ул. Александра Довженка,
дом 2
, оф. 41, г. Киев, 03057
Украина
+380 (44) 456-08-22

Публикации - Страница 2


Найпоширенішою категорією трудових спорів є спори про незаконне звільнення, зокрема звільнення на підставі п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП, тобто у зв’язку із прогулом. На перший погляд, прогул є однією із найпростіших для доведення підстав. В якості основного доказу роботодавець подає до суду акт, яким встановлено відсутність працівника на робочому місці. Проте, особливість справ про незаконне звільнення у зв’язку із прогулом вимагає дослідження також інших обставин, які будуть розглянуті у відповідній статті.

13 фев 2014

Питання легалізації самочинного будівництва турбує багатьох громадян. В даній статті розглянемо основні аспекти та особливості реєстрації права власності на самочинно зведені об’єкти нерухомості.

Перш за все слід визначити, які об’єкти чинне законодавство відносить до самочинного будівництва.

23 Янв 2014

Однією із гарантій дотримання податкової дисципліни є авансовий внесок. Даний механізм був уведений в Податковий кодекс України з метою недопущення несплати податків. Незважаючи на економічну невигідність для платника податків, сплата авансових внесків є обов'язком платника податків, а тому невиконання даного обов'язку може призвести до застосування санкцій зі сторони податкових органів. Спробуємо розглянути основні аспекти відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату авансових внесків.

30 авг 2013

В продовження серії юридично оглядових статей стосовно особливостей оподаткування зміни учасників та припинення суб'єктів господарської діяльності нашими юристами було підготовлено поетапний план реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (надалі по тексту ТОВ).

В статті розглянуті окремі практичні аспекти створення юридичної особи та проблеми, які можуть виникнути під час проведення установчих зборів чи підготовки необхідних документів.

25 авг 2013

Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи регулюється статтею 147 ЦК України та статтею 53 ЗУ «Про господарські товариства».

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства. Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства.

25 июн 2013

Цивільні спори є чи не найпоширенішою категорією судових справ. Участь адвокатаобумовлене не стільки законодавчими вимогами, як рівнем професіоналізму відповідної категорії юристів. Законодавство не містить обов'язкових вимог щодо участі адвоката в цивільній справі, але при цьому процесуальне законодавство містить ряд формальних вимог при складанні таких процесуальних документів як позови, клопотань, заперечень, заяв та ін., які можуть бути витримані лише професійним адвокатом.

21 май 2013

Серед багатьох підходів до розуміння права як соціорегулятивного явища важливе місце посідає концепція правового позитивізму, за якої право являє собою захищений інтерес особи[7]. За даної концепції змінюється також розуміння такої правової категорії як правопорушення.

За класичного нормативіського розуміння права правопорушення розглядається як діяння, яке порушує норму права [6, с. 517]. При цьому може відбуватися нівелювання інтересів окремих осіб чи групи осіб, інтерес якої не закріплений в праві.

18 март 2013

Станом на листопад 2012 року в Україні органами внутрішніх справ було порушено 386 825 кримінальних справ. По даним Вищої кваліфікаційної комісії адвокатур в Україні право на заняття адвокатскою діяльністю мають 38 946 адвоката.

Величезна кількість осіб, які внесені до реєстру, зважаючи на різні обставини, не здійснюють адвокатську діяльність.

22 фев 2013

В процесі здійснення адміністративної реформи відбуваються також структурні та кількісні зміни системи правоохоронних органів. Наслідком таких змін стало скорочення чисельності правоохоронних органів, що призвело до збільшення випадків незаконних перевірок суб’єктів господарювання. Наші юристи неодноразово представляли інтереси клієнтів при проведенні таких перевірок.

16 фев 2013

Статтю було актуалізовано та приведено у відповідність із положеннями діючого законодавства 13 лютого 2013 року.

Із прийняттям Податкового кодексу України пожвавилися обговорення його непопулярних положень серед приватних підприємців. Одним із таких непопулярних нововведень є збільшення розміру ставки єдиного податку для певних видів діяльності. Все це призвело до значного збільшення роботи як для юристів, котрі займаються питаннями державної реєстрації фізичних осіб, так і для працівників державних органів, які здійснюють забезпечення такої реєстрації.

13 фев 2013

Вверх