Які бувають повістки?


Повістка для взяття на військовий облік

Законодавством не визначено окремих повісток для поставлення на облік (крім повісток призовникам на строкову службу). Поставлення на військовий облік є ОБОВ'ЯЗКОМ, який не потребує застосування повісток (див. ч. 3 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до ТЦК для взяття на військовий облік військовозобов’язаних. Виклик може бути здійснено у будь-які формі, яка дозволя довести певну інформацію до відома особи.

Будь-який виклик є унікальним, які і особа, яку викликають. Комплектування ЗСУ здійснюється з урахуванням потреб в конкретних фахівцях. Нажаль, ТЦК не володіють інформацією про спеціальність та навики тимчасово переміщених осіб, тому метою виклику може бути з’ясування наскільки вказана особа потрібна для доукомплектування ЗСУ.

Потреби ЗСУ теж постійно змінюються, тому частими є випадки коли після отримання такої повістки в ТЦК особу направляють до ТЦК за його основним місцем проживання. Якщо ж особа має професію чи навики, яких потребують у ЗСУ, то в ТЦК можуть прийняти рішення про поставлення такої особи на облік та направлення на військо-лікарську комісію для визначення її придатності за станом здоровя.

Повістка для проходження медичного огляду

Вказана повістка надсилається у тому випадку, коли особа перебуває на військовому обліку. Виклик для проходження війсково-лікарської комісії може надсилатися будь-які особі, незалежно від того чи була вона звільнена від призову на строкову військову службу.

Детальний перелік захворювань, які дають підстави для звільнення від мобілізації в мирний час та під час воєнного стану міститься в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Повістка для з’явлення до військових частин або на збірні пункти ТЦК

Такі повістки можуть вручаються будь-якій особі, яка є громадянином України та є військовозобов’язаною. В цій повістці не обов'язково повинна вказуватися причина виклику.

Зазвичай, в заголовку таких повісток вказують: «Повістка на мобілізацію», «Повістка для поставлення на облік», «Повістка на відправку», «Повістка на проходження військової лікарської комісії», «Повістка на призов» або просто «Повістка».

Дійсна причина виклику може відрізнятися від причини, яка вказана в повістці. Це тому, що в ТЦК не спромоглися підготувати нові шаблони повісток і просто наробли копії з тих повісток, які ними видавалися в мирний час.

Мобілізація - це процес, який має чітко визначені стадії. Якщо людина ще не проходила військово-лікарську комісію, то її повинні спочатку викликати не для відправлення, а для обліку чи направлення на комісію. Якщо ж військово-лікарська комісію вже пройдена і особу визнано придатною для мобілізації, то наступна повістка може надсилатися з метою відправлення до навчального центру.

Повістка для резервістів про виклик до військових частин

Такі повістки вручаються виключно резервістам з метою оперативного доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. (див. ч. 4 ст. 30-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» воєнний стан вважається особливим періодом.