За кордоном

Пунктом 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачено, що у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Закордонні дипломатичні установи України ведуть окремий облік осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку (назвемо його консульський військовий облік). Консульські установи не наділенні повноваженням щодо ведення обов'язкового консульського обліку всіх громадян України, які перебувають за кордоном.

Якщо особа стала на консульський облік, то протягом 7-ми днів з моменту взяття її на облік закордонні дипломатичні установи України повідомляють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки України про зареєстрованих осіб.

Сприяння у поверненні

В разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період) закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну. Вказані повноваження поширюються на всіх громадян України, а не лише на тих, які стали на консульський облік.

Сприяння не дає можливість застосувати примусове повернення громадян України чи інші заходи для гарантованого повернення. Повноваження закордонних дипломатичних установ України є обмежені, оскільки вони не мають обмежені права на діяльність в юрисдикції іншої держави, а тим більше, застосовування примусових заходів чи вчинення інших дій квазі-воєнного характеру.

Можна констатувати, що їх функція зводитиметься виключно до інформаційного супроводу національних органів, які здійснюватимуть вручення повісток та притягнення осіб до юридичної відповідальності за ухилення від військового обліку чи виклику, адже в порядку дипломатичної взаємодії закордонні дипломатичні установи України мают можливість отримувати інформацію від іноземних органів та передавати її органам влади України.

Виїхавши до іншої держави особа, яка не стала на консульський облік, продовжує перебувати на військовому обліку в Україні за зареєстрованим місцем свого проживання і на неї покладаються всі обов'язки щодо військового обліку, які вона мала б перебуваючи в Україні.